Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden ska bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor samt antagning till oavlönad docent.

Nämnden ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver ska utses två lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. Fakultetsstyrelsen utser, med undantag av studeranderepresentanter, ledamöter i lärarförslagsnämnden. En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande.

Ledamöter

Andreas Inghammar, ordförande
Kristina Eneroth, vice ordförande
Diamanto Politis
Jerker Holm

Suppleanter:
Caroline Wigren-Kristoferson
Martin Dribe

Doktorandrepresentant

Linn Mattisson

Suppleant:
Tanya Kolyaka

Studeranderepresentant

Lovisa Garberg

Möten våren 2021

Tisdagar, 10–12.

2 februari
16 mars
13 april
18 maj
15 juni

Kontakt

Andreas Inghammar
Ordf. i lärarförslagsnämnden
Telefon: +46 46 222 33 64
andreas.inghammar@har.lu.se

Karin Wandér
Personalsamordnare,
Sekr. i lärarförslagsnämnden 
Telefon: +46 46 222 06 36
karin.wander@ehl.lu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-01