Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden ska bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt samt antagning till oavlönad docent.

Nämnden ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver ska utses två lärarsuppleanter samt två studerandesuppleanter. Fakultetsstyrelsen utser, med undantag av studeranderepresentanterna, ledamöter i lärarförslagsnämnden. En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande.

Nuvarande ledamöter är utsedda t o m 30 juni 2024.

Ledamöter

Mats Benner, ordförande
Jerker Holm, vice ordförande
Christina Keller
Kerstin Enflo 

Suppleanter:
Jörgen Hettne
Therese Nilsson 

Doktorandrepresentant

Johanne Arnfred

Studeranderepresentant

Hugo Gemzell

Övriga

Alf Rosenbäck, kanslichef
Erik Siebers, sekreterare i lärarförslagsnämnden

Möten våren 2023

25 januari, kl. 10-12
1 mars, kl. 10-12
19 april, kl. 10-12
17 maj, kl. 10-12 - inställt
14 juni, kl. 10-12

Möten hösten 2023

13 september, kl. 10-12
18 oktober, kl. 10-12
28 november, kl. 10-12
13 december kl. 10-12

Kontakt

Mats Benner
Ordf. i lärarförslagsnämnden
Telefon: +46 46 222 76 20
mats.benner@ehl.lu.se

Erik Siebers
Personalsamordnare,
Sekr. i lärarförslagsnämnden 
Telefon: +46 46 222 47 01
erik.siebers@hr.lu.se