lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Under tre år kommer Fleura Bardhi att vara gästprofessor på Ekonomihögskolan – någonting som hon inte tvekade en sekund att tacka ja till när hon fick erbjudandet. Hon hoppas på att få bidra till forskningsmiljön på institutionen för företagsekonomi. [...]

Seminarium

Välfärdsstat, tillit och migration

25 oktober 2017 kl. 19.00-20.00

Övrigt

Spetsa din profil med utbyte eller praktik!

6 november 2017 kl. 12.00-14.00

Övrigt

Spetsa din profil med utbyte eller praktik!

9 november 2017 kl. 14.00-16.00