lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Övrigt

Avstamp mot framtiden när 350-års-jubileet avslutas

28 januari 2018 kl. 10.00-22.00

Övrigt

Nya utmaningar för den svenska skolan

31 januari 2018 kl. 15.00-16.30

Seminarium

How to Succeed in Your Job Interview

31 januari 2018 kl. 16.00-18.00