lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Konsumenters tilltro till hållbar mat ökar konstant i länder där hållbarhetsmarknaden har etablerat sig. I länder där staten är starkt involverad i märkningssystemet ökar även tron till hållbarhetsmärkningar. Detta ses i den forskning som Sofia Ulver, doc [...]