Hedersdoktor från Ekonomihögskolan är årets Ekonomipristagare

Publicerad: 2023-10-09

I dag meddelade Kungl. Vetenskapsakademien att Claudia Goldin får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023. Claudia Goldin är hedersdoktor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet sedan 2011.

Från presentationen den 9 oktober då Claudia Goldin tillkännagavs som årets mottagare av vad som brukar kallas ”Nobelpriset i ekonomi”. (Skärmavbild från kva.se)

Claudia Goldin var först med att ge en helhetsbild av kvinnors inkomster och deltagande på arbetsmarknaden genom århundradena. Hennes forskning belyser drivkrafterna bakom förändringarna och pekar på de huvudsakliga orsakerna till de skillnader mellan könen som kvarstår än i dag.

Claudia Goldin utsågs till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 2011. Så här motiverades utnämningen då:

”Claudia Goldin, en av dagens mest framstående ekonomhistoriker, innehar Henry Lee professuren i ekonomi vid Harvard University och leder det välkända forskningsinstitutet NBERs (National Bureau of Economic Research) program om den amerikanska ekonomin. Genom sin forskning ger hon exempel på hur man kan kombinera nationalekonomisk teori och kvantitativa metoder med empiriskt material för att hitta ursprunget till dagsaktuella problem. Hennes kanske mest kända bok är Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women, där hon analyserar kvinnors arbete och löner och hur dessa förändrats under 1900-talet, inte minst med avseende på diskriminering.”

Läs mer om Claudia Goldin och hennes forskning på kva.org

Kommentarer från Ekonomihögskolan

Kerstin Enflo är professor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hon kommenterar:

– Det jag tycker är häftigast med Claudia Goldin är att hon är en sådan otroligt noggrann och duktig ekonomisk historiker. Hon går djupt ner i källorna och hittar nya sätt att mäta på, säger Kerstin Enflo och fortsätter:

– Dessutom är hon en jättemodern arbetsmarknadsekonom, som arbetar med metoder som verkligen är avancerade ekonometriskt. Andra forskare inom både arbetsmarknadsekonomi och ekonomisk historia har det allra största förtroende för henne. Det är mycket imponerade och gör också att hennes forskning får ett brett genomslag. Just den här tvärvetenskapen och nytänket kring metod och förklaringar, kring könsskillnader och genus – det blir en triangel av sprängstoff. Personligen är det verkligen det som jag imponeras av.

Kerstin Enflo om sitt första år som en del av Ekonomipriskommittén

Maria Stanfors är professor i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt prorektor vid Ekonomihögskolan.

– Det är stort att Claudia Goldin får Ekonomipriset som ensam pristagare och det är stort att man vågar belöna en empirisk forskare. Det betyder mycket för ett fält som inte alltid har högst prestige. Hon är en stjärna, men de frågor som hon ofta arbetar med – könsskillnader på arbetsmarknaden – har sällan prioriterats särskilt högt inom nationalekonomi och ekonomisk historia, säger Maria Stanfors och fortsätter:

– Claudia Goldin är verkligen en vetenskapsperson i sann bemärkelse. Hon kombinerar teori med empiri, gräver i arkiv för att hitta nya data och utvecklar teorier. Ofta har hon gjort nedslag där empiri funnits, utforskat relaterade fenomen och testat hypoteser på ett sätt som tillsammans blir en större helhet. Därmed har hon kunnat både ställa och svara på stora frågor. Det kan till exempel handla om mäns och kvinnors arbetsmarknadsutfall – har skillnaden att göra med diskriminering och i så fall vilken typ av diskriminering?

Maria Stanfors om inspirationskällan Claudia Goldin – årets Ekonomipristagare

Claudia Goldin, vid doktorspromotionen i Lunds domkyrka i maj 2011. Foto: Anna Bank.

Både Kerstin Enflo och Maria Stanfors svarar gärna på frågor från pressen relaterade till pristagaren och hennes forskning samt koppling till Lund.

Kontakt

Kerstin Enflo

Professor i ekonomisk historia
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
kerstin.enflo@ekh.lu.se
070-374 83 91

Mer om Kerstin Enflo i LU:s forskningsportal

 

Maria Stanfors

Professor i ekonomisk historia
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
maria.stanfors@ekh.lu.se
046-222 08 34

Mer om Maria Stanfors i LU:s forskningsportal