Economy and Society – kandidatprogram

fördjupa dig inom ekonomisk historia

Hur kan förståelse av ekonomiska förändringar i det förflutna hjälpa oss att främja framtida hållbar utveckling? Programmet ges på engelska och riktar sig till sig till dig med internationella karriärambitioner och drivkraft att skapa kunskaper och färdigheter inom global kontextanalys, både i den offentliga och privata sektorn.

Om programmet

Programmet är uppbyggt kring kurser i ekonomisk historia och nationalekonomi, och kombinerar ekonomens perspektiv med bredare samhällsvetenskapliga perspektiv och färdigheter. Alla kurser ges på engelska och du pluggar tillsammans med studenter från hela världen.

Här utvecklar du kunskap, teori och metod för att förstå och förklara långsiktig samhällsförändring. Under utbildningen kommer du att studera aktuella globala utmaningar, till exempel vilka mekanismer som driver ekonomisk tillväxt. Du kommer också att lära dig om hållbar utveckling med perspektiv från enskilda hushåll och företag, till nationell och global nivå.

Läs mer om kurser och programstruktur

Vår alltmer globaliserade värld står inför stora utmaningar. Viktiga frågor som att skapa hållbara ekonomier, bekämpa global ojämlikhet och möta en åldrande befolkning kan inte lösas på nationell nivå utan kräver samarbete över hela världen. Det är omöjligt att möta dessa utmaningar utan en grundlig förståelse för andra länder: deras ekonomiska- och sociala strukturer, position i den globala ekonomin, och förmågan att följa regler och lagar som sträcker sig över nationsgränserna.

Jaco Zuijderduijn, programchef

Jaco Zuijderduijn är programchef för kandidatprogrammet i Economy and Society. Programmet ger dig baskunskaper i ekonomisk historia och nationalekonomi, i kombination med kurser i hållbarhet, entreprenörskap, demografi och utvecklingsekonomi. Under utbildningen utvecklar du kunskap, teori och metod för att förstå och förklara långsiktig samhällsförändring, och efter dina studier kan du bland annat jobba med omvärldsanalys och utvärdering inom en mängd olika organisationer. 

Visa mer 
Visa mindre 

Termin fem och sex

Under termin fem läser du valbara kurser. Du kan välja att plugga utomlands på ett av Ekonomihögskolans partneruniversitet. Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av samarbete med högt rankade internationella universitet över hela världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter.

Läs mer om utlandsstudier

Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, språk eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud.

Läs mer om praktik och internships

Den sista terminen har ett tydligt fokus på forskning. Den första halvan av terminen inleds med en fördjupningskurs i metod, och andra halvan ägnas åt ditt examensarbete.

Efter utbildningen

De färdigheter du utvecklar genom att studera ekonomi och samhälle är attraktiva för en rad olika arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du jobba med omvärldsanalys och utvärdering inom den offentliga sektorn, inom både små och stora internationella organisationer, eller på större privata företag. Du kan även jobba inom bank och finanssektorn, inom icke-statliga organisationer eller välgörenhetsorganisationer samt inom press och media.

Du kan också välja att plugga vidare till en masterexamen – i Sverige eller utomlands.

Frågor och svar

S: Om du vill läsa en master i nationalekonomi bör du läsa ett kandidatprogram i nationalekonomi, exempelvis Ekonomie kandidatprogrammet. Programmet är inte ett kandidatprogram i ekonomi och är inte utformat för att förbereda dig för ett masterprogram i ekonomi. Med en examen från Economy and Society kan du dock vara behörig till vissa masterprogram i ekonomi, som ges i Sverige eller utomlands.

Svar: De flesta kandidatprogram fokuserar på att lära ut antingen kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder, men många yrken kräver en kombination av dessa färdigheter. I Economy and Society så får du inte bara lära dig båda, utan också hur du kan kombinera metoderna så att du kan utnyttja styrkorna hos både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Svar: Eftersom att Economy and Society är ett internationellt kandidatprogram, så finns majoriteten av informationen på vår engelska hemsida. Detta för att du behöver ha engelskspråkiga kunskaper för att klara av att genomföra programmet. Vill du läsa mer så hittar du informationen här!

Svar: I och med att detta är ett internationellt kanddiatprogram finns det studenter från alla möjliga nationaliterer. Internationella studenter ansöker via University Admissions, medan svenska studenter söker som vanligt via Antagning. Ansökningsprocessen är inget som Lunds universitet själva ansvarar över. Mer information som rör antagningsprocessen kan du läsa här.

Anmälan är stängd

Ordinarie anmälan inför höstterminen 2023 öppnar i mitten av mars 2023.

Snabbfakta

Undervisningspråk:
Engelska

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområde ekonomi och samhälle.
Bachelor of Science with a major in Economy and Society.

Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4).

Utbildningsplan
Ladda ner utbildningsplan (PDF)

Kontakt

Studievägledning
studievagledare@ekh.lu.se

Håkan Lobell är studievägledare på Ekonomisk-historiska institutionen och kan svara på frågor om programmet.

Senast uppdaterad: 2022-11-18