lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kompletterande utbildning för dig med utländsk examen

Företagsekonomi eller systemvetenskap (informatik)

Med start höstterminen 2017 kommer Ekonomihögskolan att erbjuda en ettårig kompletterande utbildning i företagsekonomi respektive systemvetenskap (informatik). Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig till dig som redan har en utländsk examen i ekonomi eller systemvetenskap och som vill komplettera din utbildning med kurser vid Ekonomihögskolan utifrån intresse och inriktning.

Koppling till svensk arbetsmarknad

Genom denna kompletterande utbildning ges också kunskap om det svenska samhället och kunskap som är anpassad och efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden.

Ekonomihögskolan strävar efter att praktikplatser i företag eller organisationer ska kunna erbjudas under viss del av utbildningen, men detta beror på tillgång av praktikplatser. I nuläget finns inga löften om att praktik kommer att erbjudas.

Vem kan söka?

Personer som har en avslutad examen på grundnivå (motsvarande en kandidatexamen eller en högskolexamen) från ett utländskt universitet med inriktning mot:

  • företagsekonomi, eller
  • systemvetenskap (informatik)

Vidare behöver man ha kunskaper i svenska språket motsvarande svenska 3/svenska B/Sas B eller motsvarande med lägst betyget Godkänd.

Hur sker urvalet om det finns flera sökanden?

Om det är fler som söker än vad det finns platser till, sker ett urval.

Urvalskriterier utgörs av:

  • betyg från tidigare universitetsstudier på grundnivå,
  • samt ett personligt brev i vilket den sökande reflekterar över tidigare arbetslivserfarenhet samt preciserar varför man vill bli antagen till utbildningen.

Leder utbildningen till en examen?

Utbildningen leder inte till någon examen. Efter avklarade studier så får man ett kursintyg från Lunds universitet.

Kan jag söka studiemedel?

Utbildningen är studiemedelsgrundande för den som i övrigt är behörig för studiemedel.

Hur många studieplatser finns det?

Höstterminen 2017 finns det 20 studieplatser i företagsekonomi och 20 studieplatser i systemvetenskap (informatik).

Hur anmäler jag mig?

Här kan du läsa mer om hur du anmäler dig.

När startar nästa utbildningstillfälle?

Nästa utbildningsstart av kompletterande utbildning för personer med utländsk examen i företagsekonomi, är planerad till hösten 2018 med sista anmälningsdag 15 april. Anmälan öppnar i mitten av mars 2018. 

I dagsläget är det oklart om kompletterande utbildning för personer med utländsk examen i systemvetenskap kommer att starta hösten 2018.

Har du frågor om utbildningen?

Nikos Macheridis

nikos.macheridis@fek.lu.se
046-222 78 60