Fakultetskansli

Vid Ekonomihögskolans fakultetskansli finns funktioner för budget- och ekonomifrågor, personal- och lönefrågor, nämndadministration och viss utbildningsadministration samt funktion för information och kommunikationsåtgärder. Kansliet är en resurs för hela Ekonomihögskolan och ombesörjer även vissa gemensamma funktioner såsom reception, vaktmästeri, karriärservice, alumniverksamhet samt externa kontakter.

Kansliet har en central roll i att utveckla och leda verksamheten i enlighet med Ekonomihögskolans strategiska plan. För ledning och fördelning av arbetet på kansliet ansvarar kanslichefen.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Tycho Brahes väg 1, Holger Crafoords Ekonomicentrum
Postadress: Box 7080, 220 07 Lund
Internpost: hämtställe 10

Telefon: 046-222 00 00 (vx)