lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Söka jobb som lärare på Ekonomihögskolan

Bedömningsunderlag och dokumentation

Som lärare på Ekonomihögskolan bidrar du till en dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö där studenternas lärande står i centrum. Miljön präglas av vår strävan att vara en internationell fakultet med stark anknytning till näringslivet. Att vi är ett forskningsbaserat lärosäte tar sig uttryck i den balans mellan forskning och undervisning som vi vill uppnå i alla våra läraranställningar.

I Högskoleförordningens 4 kapitel beskrivs vilka grundläggande behörigheter som krävs vid anställning av lärare vid universitet och högskola. Utöver den grundläggande behörigheten bestämmer varje högskola själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas. För Lunds universitet finns bedömningsgrunderna fastställda i "Föreskrifter rörande anställning av lärare". Ekonomihögskolan kompletterar universitetets föreskrifter med egna kriterier och kravprofiler som förtydligar vad som krävs för en läraranställning hos oss. Vi har samlat alla dokument i högerspalten, där du även hittar anvisningar för din ansökan till en läraranställning hos oss.

Det är Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd som ansvarar för bedömning av behörighet, meriter och lämplighet av de sökande till anställningar som biträdande universitetslektor, universitetslektor, professor, adjungerad professor samt gästprofessor. Bedömningen av ansökan görs i de flesta fall i samarbete med sakkunniga vid andra universitet och högskolor.

Många läraranställningar kan just nu bara sökas via e-post, inte via Sökandeportalen. Titta därför både under länken "Lärare och postdoktor", och "Lärare (bl a professurer, lektorat och anställningar som forskarassistent)”, när du letar efter intressanta anställningar.

Välkommen med din ansökan!