KEFU-dagen

KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne.

KEFU-dagen 2023

Vart är vi på väg?

 

KEFU-dagen 2023 belyste en fråga som inte har något självklart svar. Liksom Tv-programmets dito så kommer det emellertid då och då ledtrådar, mer eller mindre tydliga, som eventuellt kan påverka riktningen på samhällets färdväg, men att utifrån dessa peka på en tydlig slutdestination är betydligt svårare, och kanske inte heller önskvärt.

Ökad kunskap och förståelse för de olika utvecklingsmönster som pågått en tid, och för de som är i sin linda, förbättrar sannolikt förutsättningarna för att navigera klokare och kanske rentav undvika de värsta känningarna av grunt och stundtals grumligt vatten. Årets KEFU-dag tog fasta på några av dessa ledtrådar och dess implikationer. Alla dagens föreläsningar kan ses via länken nedan.

KEFU-dagen 2023 på YouTube

KEFU-dagen 2022 

Samhällskontrakt under omvandling – nu eller alltid?

Campus Helsingborg den 15 juni 2022      

KEFU-dagen 2022 belyste en fråga som berör oss alla, våra relationer till det samhälle vi lever i. Dagligen etableras, pågår eller avslutas miljontals relationer mellan landets invånare och det vi uppfattar som samhället. Vissa tänker vi inte ens på medan andra berör oss i högre utsträckning.

Vad innebär egentligen detta kontrakt för oss och är det på väg att förändras? Vad händer med de som inte längre känner igen sig när upplevda förväntningar, rättigheter och skyldigheter rimmar dåligt med varandra. Är detta en ny situation eller har denna förändring pågått länge? Finns det risk för att tilliten brister och invånare söker nya vägar som de tycker bättre möter deras förväntningar och behov? Hur påverkas samhällskontraktet av den allt snabbare tekniska utvecklingen med AI och andra innovationer? Detta var några av de frågor som utifrån olika perspektiv togs upp.

Se de filmade föreläsningarna från KEFU-dagen 2022 på YouTube

KEFU-dagen 2021

Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, om-ställningens uttryck och variationsrikedom var temat för KEFU-dagen 2021. Frågorna som belyses var många: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av omställningar? Finns det vissa hållpunkter som är extra väsentliga att inte missa för att undvika besvärliga situationer? Hur är det med orsakssambanden mellan det vi vet och det vi inte kan veta? Finns resurser?

 

KEFU-dagen 2019

KEFU-dagen 2019 hade digitalisering och dess effekter som tema. Dagen inleddes med ett exempel på effekter av en digitaliseringsprocess hämtad från tyska kommuner. För att reda ut vad digitalisering, som förefaller komma i många olika smaker, kan vara och fungera tar vi hjälp av forskare från Lunds universitets nätverk för artificiell intelligens och maskininlärning (AIML). Perspektiv på hur samhällsförändringar vanligtvis sker och hur lång tid dessa kan ta gavs också. Under eftermiddagen belystes ett antal exempel på digitalisering och dess effekter med exempel från skolan. Vi fick också exempel på gjorda erfarenheter och pågående arbete med digitalisering i den kommunala världen från såväl Skåne som Värmland. Dagen modererades av Johan Wester och avslutades med en paneldebatt där seminariets deltagare fick möjlighet att ventilera sina hjärtefrågor på dagens tema.

KEFU-dagen 2018

KEFU-dagen 2019 fokuserade på demokratins utmaningar. Föreläsningarna handlade bland annat om god ton i den politiska debatten och hur vi kan förebygga hot mot förtroendevalda. Vidare avhandlades orons betydelse för medborgarnas politiska beteende och frågan om PK och yttrandefrihet är ett demokratiskt dilemma var också på dagens agenda. Eftermiddagen ägnades åt mer praktiknära exempel som troll på social medier. Dagen avslutades med en paneldebatt där seminariets deltagare fick möjlighet att ställa frågor till talarna.

KEFU-dagen 2017

KEFU-dagen 2017 handlade om den kommunala framtiden. För att belysa denna gjordes med hjälp av forskare och praktiker nedslag inom olika områden såsom ekonomi, handel, kollektivtrafik, arbetsmarknad och robotics för att nämna några exempel.

KEFU-dagen 2016

temat för KEFU-dagen 2016 var migrationen och dess möjligheter på kort och lång sikt.

KEFU-dagen 2015

KEFU-dagen 2015 hade politikens styrning och realisering som tema.