Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kurskod: HARA50

Kursen erbjuds endast till studenter inom Ekonomie kandidatprogrammet och Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet.

Är du nyfiken på hur samhället reglerar relationer? Rättsliga regler finns överallt och genomsyrar i princip alla verksamheter. Alla påverkas av rättsliga ramar. Handelsrätt utgör det ekonomiska livets juridik. Kursen vänder sig till alla som behöver förstå och använda sig av juridikens regler, med ett fokus på de delar av juridiken som är viktiga för företag och organisationer. Hur regleras förhållanden mellan individer, grupper, företag och organisationer? Mellan företag och anställda? Mellan företaget och andra intressenter? Hur löser man juridiska problem? Hur kan man använda sig av juridiken som ett strategiskt verktyg? Juridisk översiktskurs är allmänbildande, med en bred översikt av civilrätten och inslag av offentlig rätt. Vi jobbar mycket med juridisk problemlösning vid seminarier och basgruppsarbeten. En skriftlig tentamen avslutar kursen.

Schema

HARA50 VT23 Schema

Kursplan och litteraturlista

HARA50 Kursplan

HARA50 VT23 Litteraturlista