Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi

Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management

En miljon kronor i prispengar för framstående och banbrytande forskning och en heldag vikt till populär- och tvärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi. Det är resultatet av familjen Jan och Åsa Söderbergs generösa donation till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Nathan Nunn, and a logotype saying JSP, as in Jan Söderberg Prize.

Priset

Pristagaren ska utses i internationell konkurrens och föreslås i en nomineringsprocess vid Ekonomihögskolan samt utses av en kommitté.

Pristagaren ska vara under 50 år gammal. Personen ska på ett avgörande sätt ha bidragit till forskning och tillämpning inom ekonomi och management. Arbetet ska tydligt ha förnyat forskningen och tillämpningen inom området.

Prissumman är en miljon svenska kronor. Huvuddelen av prissumman, 80 procent, är avsedd för att stödja pristagarens forskning, i första hand för att göra det möjligt för pristagaren att engagera yngre forskare som medarbetare. Resten av prissumman, 20 procent, är avsedd för pristagarens fria disposition.

Ämne

Priset delas ut till en framstående forskare i ekonomi inom forskningsområdet, ”Economics and Management”.

The Prize shall be awarded to a person who has made a discovery or contribution within the fields of economics and management of eminent significance and whose work has demonstrably renewed research and application in its domain.

Utdelning

Prisutdelning ska ske i Lund, på Ekonomihögskolan, vid ett arrangemang som innehåller föreläsning av pristagaren, högtidlig ceremoni samt en populärvetenskapligt orienterad dag. Utdelning sker under tidig vår.

Nästa prisutdelning är planerad till 11 maj 2022.

Ekonomidagen i Lund

I samband med utdelningen av priset är alla intresserade välkomna till en populärvetenskaplig dag med föreläsningar och samtal på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Nästa Ekonomidag i Lund är planerad till 11 maj 2022.

Läs mer om den senast anordade Ekonomidagen (digitalt i mars 2021)

Priskommitté

Priskommittén utgörs av sex personer, varav en är donatorn (Jan Söderberg), en är Ekonomihögskolans rektor (som är kommitténs ordförande) samt fyra övriga ledamöter som ska vara forskare. Av dessa fyra ska alla vara minst docent och två ska vara professorer inom prisets ämnesområden. En eller två ska vara huvudsakligen verksamma utanför Ekonomihögskolan. En av ledamöterna är arbetande ledamot.

De övriga fyra ledamöterna utses av Ekonomihögskolans rektor efter samråd med donatorn, prefektgruppen vid Ekonomihögskolan samt ordföranden i Ekonomihögskolans rådgivande kommitté.

Priskommittén för 2020 års pris är:

  • Fredrik Andersson, f.d. rektor och professor, ordförande för kommittén
  • Jan Söderberg, civilekonom, entreprenör och en av prisets instiftare
  • Cristina Chaminade, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan
  • Frédéric Delmar, Emlyon Business School och gästprofessor i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan
  • Merle Jacob, professor, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan
  • Erik Wengström, professor, Nationalekonomiska institutionen, arbetande ledamot

Nominering

Nominering kan göras av alla professorer och docenter vid Ekonomihögskolan samt av samtliga ledamöter i priskommittén. Nomineringarna ska innehålla en kort motivering på max en sida och en hänvisning till den nominerades referenser. Samtliga professorer och docenter vid Ekonomihögskolan har fått en inbjudan till att delta i nomineringsprocessen inför 2020 års prisutdelning.

Föreläsning med 2020 års pristagare

Jan & Åsa Söderberg.

Om donationen

Jan och Åsa Söderberg med familj donerade under 2018 tre miljoner kronor till Ekonomihögskolan för att instifta ett nytt ekonomipris och hålla populärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi i samband med detta.

”Vi har under flera år stöttat Ekonomihögskolan på olika sätt. Vi hoppas att ekonomipriset och den efterföljande dagen kan engagera såväl hela skolan med forskare och studenter, som allmänheten. Vi vill på det här sättet också hjälpa till att ytterligare sätta Ekonomihögskolan på den svenska och förhoppningsvis internationella kartan”, sa Jan Söderberg när priset offentliggjordes i slutet av juni 2018.

Ekonomihögskolan ser donationen som en möjlighet att flytta fram positionerna och synas regionalt, nationellt och internationellt. Genom priset kommer en toppkraft i det internationella vetenskapssamhället inom Ekonomihögskolans område att få uppmärksamhet i breda kretsar inom och utanför sitt forskningsområde. Samtidigt gör det att Ekonomihögskolans verksamhet kan uppmärksammas på ett sätt som annars inte är möjligt.

Senast uppdaterad: 2022-01-10