lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Vad händer med maktbalansen i världen? Kommer EU att bestå i sin nuvarande form eller kommer fler länder att följa det brittiska exemplet? Flera intressanta frågor att diskutera och analysera. Många tog chansen att lyssna på välorienterade experter då Eko [...]

Seminarium

Seminarium med Ekonomihögskolans hedersdoktorer 2017

1 juni 2017 kl. 13.00-14.00

Disputation

Disputation i ekonomisk historia

2 juni 2017 kl. 14.15-16.00

Disputation

Framläggande av licentiatuppsats

7 juni 2017 kl. 13.00-15.00