lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Studentkårer och studentföreningar

Studentkårens uppgift är att tillvarata studenternas intressen under studietiden. Huvuduppgiften är att sköta utbildningsbevakningen, men kåren tar även ett stort studiesocialt ansvar med frågor som rör bl a jämställdhet, studentbostäder och studenthälsa.

Studentkårer

Medlemskap i de studentkårer som är kopplade till Lunds universitet bestäms av studieinriktning. Lundaekonomernas studentkår är till för dig som studerar vid Ekonomihögskolan, men även Lunds samhällsvetarkår organiserar studenter härifrån - bl a vissa av de studenter som läser handelsrätt eller nationalekonomi inom t ex Politices kandidatprogrammet.

Studentföreningar

Det finns även flera ideella studentföreningar med särskilda intresseområden som ordnar olika aktiviteter för sina medlemmar. LINC är till exempel en förening för de studenter som är särskilt intresserade av finansiell ekonomi.