lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Coaching

För dig som är student på Ekonomihögskolan

Vad ska jag bli? Bättre självförtroende? Examen är nära. Vad ska jag göra nu? Jag känner mig så stressad. Jag har svårt att fokusera på studierna. Hur ska jag hitta energi? Hur ska jag få ihop privatliv och studier? Jag vill prestera mera!

Anna Månsson på Karriärcenter

Vad är coaching?

Coaching är ett kraftfullt verktyg att använda för att gå från tanke till handling. Med hjälp av din coach ledsagas du mot ett uppsatt mål och finner din drivkraft och egna lösningar. Med coaching blir du medveten om din potential och dina utvecklingsmöjligheter och din coach hjälper dig att realisera det du kommer fram till. Coachingen baseras på respekt för den kunskap och den förmåga som varje individ har inom sig. Coachingen är alltid en positiv process och tar fram det bästa inom individen. En coach kan hjälpa dig att skapa nya perspektiv som leder till nya resultat.

När behöver jag coaching?

  • När du står inför en förändring och inte riktigt vet hur du ska förhålla dig
  • För att kunna hantera och prioritera alla de val du ställs inför
  • För att kunna sätta och nå bättre mål
  • För att få fart på studierna
  • För att minska stressen
  • För att få bättre balans mellan studier och fritid
  • För att göra livet enklare
  • När du behöver bryta ett destruktivt mönster hos dig själv

Vad kan jag förvänta mig av coaching?

Alla våra coacher är diplomerade och följer ICF:s etiska riktlinjer. Det innebär att allt som sägs i ert samtal stannar i rummet. Din coach har tystnadsplikt och får inte föra vidare det som sägs. I coachsamtalet sätter du och din coach upp ett mål för samtalet. Ni kartlägger nuläge och utforskar ett drömläge. Vilka möjligheter har du för att nå det önskade läget, vilka är dina hinder? Ni tar reda på hur du ska hantera hindren, eliminera dem eller gå runt dem. Tillsammans lägger ni upp en handlingsplan som innefattar vad som ska vara klart och när det ska vara klart. Din coach är ditt bollplank och står helhjärtat på din sida.

Vad måste jag göra själv?

Det är du som ska ta de steg som krävs för att förverkliga de planer du satt upp i coachsamtalet. Det är dina tankar och idéer som lyfts fram. Coachens roll är att, genom rätt frågor till dig, skapa tankeprocesser som ger dig nya infallsvinklar.

Du bokar själv tid för ett första coachsamtal. Under det första samtalet sätter ni upp en coachöverenskommelse. I överenskommelsen tas bland annat upp vad du kan förvänta dig av din coach, men även vad coachen förväntar sig av dig.  Ni tar även upp vad ditt mål med samtalen är och hur många gånger ni ska träffas. Du kan alltid välja att byta coach eller avbryta coachingen.

Kontaktinformation

Ekonomihögskolan har flera diplomerade coacher. Du får kontakta vem du vill för ett coachsamtal, det behöver inte vara just på din institution. Coaching för studenter vid Ekonomihögskolan är kostnadsfri.

Anna Månsson
Karriärvägledare
046-222 32 04
anna.mansson@ehl.lu.se

Katarina Larsdotter Wendel
Studievägledare
046-222 15 61
katarina.larsdotter_wendel@fek.lu.se

Pernilla Honoré 
Studievägledare
046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Sofia Rosendahl 
Studievägledare
046-222 78 95
sofia.rosendahl@har.lu.se

Viktoria Svenby
Studievägledare
046-222 80 25
viktoria.svenby@ics.lu.se

Linda Öberg
Studievägledare
046-222 39 88
linda.oberg@ics.lu.se