lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Hjälp under studierna

Underlättar din tid som student

Vid Lunds universitet och på Ekonomihögskolan finns ett antal verksamheter som är till för att underlätta för dig som studerar i Lund.

Det finns hjälp att få om du t ex är osäker på din studieteknik, om du vill planera och veta mer om dina karriärmöjligheter eller om du blir sjuk. Här hittar du information om hur vi kan stötta och hjälpa dig på olika sätt under din studietid.

Som student på Lunds universitet har du tillgång till:

Ekonomihögskolan erbjuder dessutom ytterligare stöd och hjälp för dig som är student hos oss:

Student på Ekonomihögskolan

Som student vid Lunds universitet har du tillgång till ett antal olika stöd- och servicefunktioner under din studietid. Ekonomihögskolan erbjuder dessutom ytterligare stöd och hjälp särskilt för dig som är student här.