Tentamensexpedition

"tenta-expen" för skrivna tentor

Du hittar Ekonomihögskolans tentamensexpedition på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. Expeditionen hanterar skrivna tentor i:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi
  • Informatik

För övriga institutioner hänvisar vi till informationen på deras hemsidor:

Öppettider

Måndag–fredag 10:30–12:30.

Förändrade öppettider under våren

Skärtorsdag den 18 april samt fredagen den 3 maj håller tentamensexpeditionen stängt.

Ev. förändrade öppettider annonseras även på den digitala skrivplattan utanför expeditionen.

x

Hämta ut tentamen

För att hämta ut din tentamen krävs giltig legitimation och underskrift på försättsbladet. Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

Kontakt

Tomas Sjö
Administratör

tomas.sjo@fek.lu.se
Telefon: +46462224647
Rum: EC1, rum 238

Tomas Sjö

Tentamensregler

Ekonomihögskolan har gemensamma regler för salstentamina. 

Regler för salstentamina

Senast uppdaterad: 2019-04-17