Det här kan biblioteket hjälpa dig med

För dig som studerar på Ekonomihögskolan

Behöver du hitta litteratur till din kurs eller till din uppsats? Undrar du hur man söker i en specifik databas eller hur man söker vetenskapliga artiklar? Tycker du att det är krångligt med referenser? Har du lässvårigheter och behöver anpassad litteratur? Detta kan Ekonomihögskolans bibliotek hjälpa dig med!

Studiemiljö

Möbleringen i biblioteket har anpassats för att säkerställa två meters avstånd mellan varje studieplats. Respektera avgränsningarna och flytta inte bord och stolar!

För närvarande är bibliotekets grupprum öppna men är begränsade till en person för de mindre och två personer för de större. 

Välkommen!

Kurslitteratur och böcker

På biblioteket hittar du alla kursböcker som är aktuella på Ekonomihögskolan. Lånetiden är två veckor. Det finns ett referensexemplar av varje kursbok, som du kan fråga efter i lånedisken. En del av kursböckerna är även tillgängliga som e-bok.

Utöver kursböcker finns ett stort antal böcker och tidskrifter inom Ekonomihögskolans ämnen. Fråga gärna om du behöver hjälp med att hitta.

Du söker efter böcker och e-böcker, samt kontrollerar dina lån, i bibliotekskatalogen LUBcat. 

Elektroniskt material

Genom söktjänsten LUBsearch hittar du det mesta av vårt elektroniska material, såsom e-böcker, artiklar, tidskrifter med mera. Under fliken Databases A-Z finns de databaser som Lunds universitet har tillgång till, indelade efter ämne. Här syns också vilka databaser som är sökbara direkt i LUBsearch.

Ämnesguider

Bibliotekets ämnesguider är en bra ingång när du till exempel ska söka efter material till din uppsats. I ämnesguiderna hittar du bland annat nyttiga länkar till olika databaser, uppslagsverk, statistik och nyheter. Här finns även en guide om hur man skriver och refererar.

Lässvårigheter

Har du dyslexi, synskada, rörelsehinder eller annat funktionshinder? Då är du välkommen till biblioteket för hjälp med anpassad kurslitteratur.

Behöver du mer hjälp?

Kanske behöver du tips på hur du söker efter material till din uppsats? Eller vet du inte vilken databas du ska välja? Boka tid med en bibliotekarie för vägledning - individuellt eller i grupp.

 

Senast uppdaterad: 2021-04-06