Vårt campus

Holger Crafoords Ekonomicentrum är hemvist för Ekonomihögskolans studenter, forskare och övrig personal. Utöver det dagliga arbetet med utbildning och forskning, arrangeras konferenser och seminarier, gästföreläsningar, mässor och arbetsmarknadsdagar på vårt campus.

Biblioteket – på väg mot större lokaler!

Efter drygt 30 år på Ekonomicentrum flyttar Ekonomihögskolans bibliotek till nya lokaler på Ideon. Tillsammans med några hundra studieplatser, Lundaekonomerna och andra anställda vid Ekonomihögskolan, blir biblioteket en del av LUSEM Learning Hub.

Den 3 februari stängs biblioteket på EC1 och den 24 februari slås portarna upp för det nya biblioteket i LUSEM Learning Hub. Passa på att låna de böcker du behöver innan biblioteket stänger.

Biblioteket kommer att ligga i anslutning till de nya studieplatserna och förutom boksamlingar kommer här finnas tysta läsplatser, öppna ytor för grupparbeten, grupprum i olika storlekar och utrymmen för handledning.

Läs mer om flytten

Läs mer om biblioteket

Campusshopen

I shopen kan du köpa lektionsmaterial, kurskompendium, pennor, anteckningsblock och profilkläder. Du hittar campusshopen i "Luckan" i Ljusgården i EC1 bredvid receptionen på Holger Crafoords Ekonomicentrum.

Läs mer om shopen

Receptionen

Receptionen möter du i Ljusgården i EC1 (innanför huvudentrén vid Tycho Brahes väg 1). Receptionen bemannas av våra duktiga studentmedarbetare. Här kan du även få hjälp att skriva ut resultatintyg från Ladok.

Läs mer om receptionen

Studiemiljöer och studieplatser

Vi jobbar ständigt för att förbättra din studiemiljö. Här får du en överblick över tysta läsplatser, allmänna miljöer, grupprum och datorsalar.

Läs mer om studiemiljöer och studieplatser

Läs mer om de nya studieplatserna i LUSEM Learning Hub

Tentamensexpeditionen

Här hämtar du ut dina tentor.

Läs mer om tentamensexpeditionen

Vårt campus

Holger Crafoords Ekonomicentrum består av tre byggnader som benämns EC1, EC2 och EC3. Dessutom har vi lokaler i de närliggande fastigheterna i Alfa 1 och 2, samt LUSEM Learning Hub i Alfa 5. Det är dessa fastigheter och lokaler som utgör Ekonomihögskolans campus. 

Ladda ner karta över Ekonomihögskolans campus (PDF)

Senast uppdaterad: 2020-01-17