Studievägledning

Rådgivning till studenter på Ekonomihögskolan

Som student på Ekonomihögskolan så har du möjlighet att ta hjälp av våra egna studievägledare kring frågor som rör din utbildning.

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Studievägledning program

Studievägledning i ditt ämne

Läs mer på våra institutioners hemsidor:

Studieortsbyte

Vi har inte direktbyten hit från program vid andra lärosäten utan du måste söka in på våra program som vanligt via antagning.se.

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du eventuellt tillgodoräkna vissa kurser när du blivit antagen till ett program. Du kan få hjälp att bedöma vad du kan tillgodoräkna, genom att kontakta programkoordinatorn eller studievägledaren i det ämne du är intresserad av att läsa.

Studievägledare

Ekonomisk historia
Håkan Lobell
studievagledare@ekh.lu.se
Tel: 046-222 74 85

Företagsekonomi
Igor Plicanic
Josefina Backman
Pernilla Honoré
studievagledare@fek.lu.se
Tel: 046-222 46 46

Handelsrätt
Sofia Rosendahl
studievagledare@har.lu.se
Tel: 046-222 78 95

Informatik/systemvetenskap
Viktoria Svenby
studievagledare@ics.lu.se
Tel: 046-222 80 25

Nationalekonomi
Mårten Wallette
studievagledare@nek.lu.se
Tel: 046-222 86 75

Statistik
Pierre Carbonnier
studievagledare@stat.lu.se
Tel: 046-222 89 06

Senast uppdaterad: 2023-03-24