Stöd och planering under din studietid

Karriärstöd

Ekonomihögskolans Karriärcenter är ett stöd för alla våra studenter. Och du behöver inte ha kommit långt i din utbildning för att besöka dem. Det är faktiskt aldrig för tidigt att börja tänka på vad du vill göra efter dina studier.

Läs mer om Ekonomihögskolans Karriärcenter

Våra studievägledare 

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Läs mer om studievägledning

Om du mår dåligt

Om du mår dåligt finns det stöd och hjälpa att få. Här har vi samlat information om de resurser som finns att tillgå på Ekonomihögskolan samt vid Lunds universitet.

Resurser om du mår dåligt

Lämna in ett klagomål angående utbildning vid Ekonomihögskolan

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grundnivå eller avancerad nivå?

Läs mer om hur anmäler ett klagomål

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Läs mer om pedagogiskt stöd

Senast uppdaterad: 2022-04-27