Stöd och planering under din studietid

Karriärstöd

Ekonomihögskolans Karriärcenter är ett stöd för alla våra studenter. Och du behöver inte ha kommit långt i din utbildning för att besöka dem. Det är faktiskt aldrig för tidigt att börja tänka på vad du vill göra efter dina studier.

Läs mer om Ekonomihögskolans Karriärcenter

Våra studievägledare 

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Läs mer om studievägledning

Internationella avdelningen

Som student på Ekonomihögskolan har du chansen att söka dig ut i världen under din studietid. Utlandsstudier ger kunskap, vänner och minnen för livet och värdefulla erfarenheter som är till stor nytta när du efter din utbildning ska ut på arbetsmarknaden.

Läs mer om internationella möjligheter

Om du mår dåligt

Om du mår dåligt finns det stöd och hjälpa att få. Här har vi samlat information om de resurser som finns att tillgå på Ekonomihögskolan samt vid Lunds universitet.

Resurser om du mår dåligt

Stilla rum

Nu finns ett Stilla rum på Ekonomihögskolan (ej att förväxla med vilrum). Rummet är EC2:141. Det är alltid öppet och tillgängligt för alla studenter och medarbetare.
Rummet är sparsamt möblerat och avsett att vara en plats för återhämtning där du kan sitta i tystnad, samla tankar, be eller meditera.

Lämna in ett klagomål angående utbildning vid Ekonomihögskolan

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grundnivå eller avancerad nivå?

Läs mer om hur anmäler ett klagomål

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Läs mer om pedagogiskt stöd

Berätta för kåren om dina problem!

Upplever du några problem under din studietid och behöver hjälp kan du kontakta vår studentkår LundaEkonomerna genom att beskriva och skicka in ditt problem här