Anmälan till kurser inom program

Gemensamt för våra kandidatprogram är att du till den femte terminen själv måste söka kurs. Detta eftersom femte terminen består av valfria kurser. Detta görs via antagning.se.

Det är endast inom Ekonomie kandidatprogram som anmälan till ny termin måste göras via antagning.se på samtliga terminer.

Anmälningsanvisningar från Antagningsavdelningen

Även du som redan studerar på ett program, måste tacka ja till erbjuden plats på kurs inom programmet om du vill behålla din plats på kursen i de fall där ansökan gjorts via antagning.se.

Registrering

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på en kurs. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN. Varje kväll sker en automatisk överföring med registrerade studenter från Ladok till CSN, vilket utgör underlag för din utbetalning.

Endast de studenter som är antagna till en kurs kan bli registrerade. Registrering gör institutionen och sker i samband med terminsstart. Tänk på att du i vissa fall måste tacka ja till din plats på program/kurs ytterligare en gång antingen i sal eller på elektronisk väg. Vid eventuella problem med din registrering kontakta utbildningsadministratören på den institution som din utbildning tillhör.

I samband med kursstart får du information från din institution om hur du kan registrera dig.

Instruktioner inför terminsstart

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare

Senast uppdaterad: 2019-07-02