Resultatintyg från Ladok

Dina kurser, studiereultat och andra uppgifter som exempelvis studieuppehåll och postadress registreras i Ladok, ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige. CSN kopplar upp sig mot Ladok när de ska kontrollera registrering på kurs och studieprestationer.

Skriv ut ett studieintyg

Om du behöver få tillgång till dina studieresultat så kan du skapa ett verifierbart intyg i studentportalen. Behöver du istället ett manuellt intyg som skrivs under av en representant för Ekonomihögskolan, kan du vända dig till receptionen i EC1.

Logga in på Studentportalen

Senast uppdaterad: 2020-01-14