Regler och anvisningar

Som student finns det många praktiska detaljer att hålla koll på. Här har vi samlat information som gäller dig som student på Ekonomihögskolan.

Oavsett om du studerar kurser, program på grundnivå eller ett magister- eller masterprogram hittar du här praktisk information som gäller gemensamt för alla institutioner inom Ekonomihögskolan.

Det finns också väldigt bra studentinformation att läsa om på Lunds universitets gemensamma webbsidor för studenter:

Nuvarande student - för dig som studerar vid Lunds universitet

Anmälan till kurser inom program

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på en kurs. Detta kan se lite olika ut beroende på vilket program du läser.

Läs mer om anmälan till kurser inom program

Regler för salstentamina

För dig som skriver tentamen i en lärosal.

Regler för salstentamina

Resultatintyg, Ladok

Dina kurser, studiereultat och andra uppgifter som exempelvis studieuppehåll och postadress registreras i Ladok, ett datorbaserat system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande i Sverige.

Hur du får ut ditt resultatintyg

Studieavbrott och studieuppehåll

För dig som är antagen och registrerad på ett program.

Läs mer om studieavbrott och studieuppehåll

Tillgodoräknande

Tillgodoräkning av tidigare studier på högskolenivå – när, var, hur?

Läs mer om tillgodoräkning

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare

Senast uppdaterad: 2020-01-10