Registrera dig på din utbildning

Introduktionsmöte och registrering

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på kursen. Registrering är en förutsättning för att få studiemedel från CSN.

Registrering är också ett sätt att tacka ja till sin plats. Om du missar registreringen förlorar du din plats och den lämnas då till en reserv.

Upprop eller webbregistrering?

Registrering sker alltmer sällan i samband med introduktionsmötet och uppropet men det kan fortfarande förekomma. 

Instruktioner för webbregistrering

Flertalet av våra institutioner använder sig av webbregistrering. Det här innebär att du:

  1. Aktiverar ditt studentkonto (om du är ny student vid Lunds universitet)
  2. Registrerar dig på program eller kurser som du är antagen till i Studentportalen, när de är öppna för webbregistrering.

Registrering i Studentportalen

  • Gå till Studentportalen.
  • Logga in med ditt studentkonto. Välj flik "Ladok". Startsidan heter "Aktuell utbildning".
  • Under "Kommande" hittar du de kurser du blivit antagen till.
  • Under respektive kurs ska du klicka på "Registrering" och återigen på "Registrera mig" efter bekräftelse för varje kurs.
  • När du är registrerad visas dina kurser under "Aktuella".

Registreringen är öppen veckan innan terminsstart. Information om exakta datum fås i samband med att kallelse till introduktionsmöte skickas ut.

Att du förlorar tillgång till dina kursytor kan vara ett tecken på att du inte registrerat dig, då dessa stängs för ej registrerade studenter efter ett tag.

Kan du inte registrera dig?

Du måste vara antagen till kurs, eller uppflyttad inom ditt program för att registrera dig. Är du inte uppflyttad kan det bero på att du inte är behörig. Är du antagen med villkor måste villkoren uppfyllas innan det går att registrera sig.

Har du frågor kring din behörighet ska du kontakta studievägledare/programkoordinator för aktuell kurs.

Obehöriga studenter kan ansöka om dispens för att bli registrerad på kursen.

Omregistrering på kurs

Omregistrering på kurs görs i de fall där du ännu inte är klar med en kurs. Det är inte ett måste men kan göras i de fall där du till exempel behöver studiemedel.

Du behöver inte omregistrera dig om du bara ska göra enstaka tentor. För att göra uppsamlingstentor ska du anmäla dig i Studentportalen.

Om det inte går att anmäla sig beror det ofta på att anmälan är stängd eller att du har studerat på en äldre kurskod. Då ska du i stället anmäla dig till din studievägledare. Det är endast till uppsamlingstillfällena som anmälan krävs.

Meddela ditt namn och personnummer samt vilken kurs du vill omregistreras på. Glöm inte att du också måste be om att bli insläppt på den senaste kursvyn i Canvas så att du har tillgång till aktuell information gällande kursen.

IT-support och felanmälan

LU Servicedesk
servicedesk@lu.se
Telefon 046-222 90 00

Driftinformation
www.support.lu.se

Öppettider:
Måndag–fredag 08.00–17.00

Studievägledning

Ekonomihögskolans studievägledare ger råd om studier inom våra ämnesområden. Vill du ha specifik information om särskilda kurser inom ett visst ämne, bör du vända dig till studievägledningen på berörd institution.

Andra frågor kan gälla vägledning i ditt studieval, behörighetskrav, ansökan, studieuppehåll och tillgodoräknande. Du kan också vända dig till studievägledarna när det uppkommit problem med studierna.

Kontakta din studievägledare

Senast uppdaterad: 2020-05-19