Kom igång med dina studier

För dig som är ny student på Ekonomihögskolan

Kom igång!

Här hittar du information om de vanligaste frågorna vi brukar få inför terminsstart:

Information om hur coronaviruset/covid-19 påverkar höstens terminsstart

Senast uppdaterad: Måndag 23 augusti 2021

Lunds universitet har beslutat att en stegvis och ordnad återgång till campusförlagd utbildning ska ske under hösten. Vid Ekonomihögskolan kommer höstterminen att inledas online, för att därefter gradvis övergå till utbildning utan restriktioner. Återgången sker med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De studenter som har studerat längst tid under restriktioner kommer att prioriteras, vilket betyder att vi inleder återgången till campusförlagd utbildning för våra kandidatprogram som nu påbörjar termin 3 och 4. Studierektor på respektive institution leder detta arbete och informerar program- och kursansvariga om vad som gäller för just ditt program och/eller dina kurser.

Under den här perioden kommer lärosalarna i EC1, EC2 och EC3 enbart vara tillgängliga för inbokad undervisning. Vi hänvisar till våra studiemiljöer i Alfa 1, samt till biblioteket och LUSEM Learning Hub i Alfa 5-6 när det gäller studieplatser.

Fortsätt följa restriktionerna – det här gäller på campus

  • Studera hemifrån så långt det är möjligt fram till och med den 30 oktober. 
  • Du förväntas komma till campus för att delta i föreläsningar, seminarier och examinationer, om du har fått information om att de hålls fysiskt.
  • Behöver du befinna dig på campus måste du även fortsättningsvis hålla avstånd till dem du möter. Om det är fullt, hitta en annan plats. 
  • Våra lokaler är stängda för allmänheten tills vidare. Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i våra byggnader med LU-kort.
  • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga för studenter vid Lunds universitet med avståndsanpassningar efter rådande situation. Respektera avgränsningarna och flytta inte runt bord och stolar!
  • Ekonomihögskolans bibliotek har fortsatt begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda. Läs mer på bibliotekets hemsida.

På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt om hur coronaviruset/covid-19 och rådande restriktioner påverkar undervisning och terminsstart vid Ekonomihögskolan.

Läs mer på: www.ehl.lu.se/corona

Senast uppdaterad: 2021-06-22