Kom igång med dina studier

För dig som är ny student på Ekonomihögskolan

Kom igång!

Här hittar du information om de vanligaste frågorna vi brukar få inför terminsstart:

Information om hur coronaviruset/covid-19 påverkar höstens terminsstart

Senast uppdaterad: Onsdag 9 juni 2021

Ekonomihögskolan har ett stort antal studenter på grund- och avancerad nivå, och lokalernas utformning gör att vi måste iaktta särskild försiktighet för att säkra en trygg terminsstart för både studenter och anställda.

Höstterminen 2021 kommer att inledas online. En gradvis övergång till campusbaserad undervisning kommer att ske under höstterminen. Hur snabbt vi kan återgå till campusbaserad undervisning samt hur den gradvisa övergången kommer att se ut, beror på vilka restriktioner som gäller till hösten samt hur smittläget ser ut då.

Inför terminsstart gäller följande:

  • Vi rekommenderar alla studenter som är antagna till en utbildning vid Ekonomihögskolan att vara i Lund i samband med terminsstart. Detta för att underlätta en gradvis övergång till campusbaserad undervisning allteftersom restriktioner lyfts och samhället öppnar upp igen.
  • Studenter och anställda vid Lunds universitet kommer in i Ekonomihögskolans lokaler med LU-kort.
  • Studiemiljöer och datorsalar är tillgängliga med anpassningar efter rådande situation.
  • Ekonomihögskolans bibliotek har begränsade öppettider för universitetets studenter och anställda som tillgodoser möjligheten att låna böcker och komma åt bibliotekets samlingar.
  • Undervisningen kommer initialt att bedrivas via livesända föreläsningar, livesända seminarier och inspelat material. Mycket av undervisningen kräver aktivt deltagande vilket bland annat innebär att studenter måste delta digitalt med fungerande mikrofoner och kameror.
  • Alla studenter måste säkerställa tillgång till stabil internetuppkoppling via dator på egen hand. Detta är ett absolut krav för att kunna delta i undervisningen under inledningen av terminen.
  • Ekonomihögskolan anser att deltagande utan mikrofon och/eller kamera ej kan bedömas utgöra aktivt deltagande. Studenter som ej deltar aktivt digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment.
  • Ekonomihögskolan använder lärplattformen Canvas, och studenter måste kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
  • Även om vi inleder online kan det förekomma enstaka kursmoment eller examinationer på plats i Ekonomihögskolans lokaler.

På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt om hur coronaviruset/covid-19 och rådande restriktioner påverkar undervisning och terminsstart vid Ekonomihögskolan.

Läs mer på: www.ehl.lu.se/corona

Senast uppdaterad: 2021-06-17