Leadership Academy

Ledarskapsutveckling för studenter

Ledarskap i studentorganisationer som kårer eller nationer kan vara lika utvecklande som svårt. Stöd, utbildning och goda exempel kan behövas. Att leda och ha ansvar för 90 tjänstemän och 600 funktionärer som exempelvis kurator på en nation, kan vara en stor utmaning för en oerfaren ledare.  

Leadership Academy på Ekonomihögskolan är en ledarskapsutbildning för studenter vid Lunds universitet som bygger på en idé om att studenter i ledande positioner kan lära, både av varandra, men även av erfarna lärare och coacher inom ledarskap. Utbildningen rustar unga ledare för de utmaningar som en ledningsposition ofta för med sig. 

Leadership Academy har funnits sedan 2007 och söks varje år av ett stort antal ledarskapsintresserade studenter. Syftet är att studenter engagerade i Lunds studentliv ska få ett extra stöd i sin ledarroll. Studenterna i Leadership Academy träffas regelbundet under två terminer för workshops och föreläsningar. Ämnen som berörs kan vara delegering, stresshantering, konflikthantering, feedback, måluppfyllelse, mötesteknik, kommunikation, självkännedom och gruppdynamik.

Kursens avslutande del utgörs av en ”skuggning” på Nordea då deltagarna följer några av koncernens ledare för att se och lära.

Deltagandet för studenterna är kostnadsfritt. 

Ansökan och rekrytering 

I början av höstterminen skickas en inbjudan till alla som är heltidsanställda i en studentorganisation i Lund – studentkår, nation eller inom Akademiska föreningen. Alla inbjudna får ansöka om de vill delta och ska skicka in ett CV och ett personligt brev. 20 deltagare antas efter en urvalsprocess som görs av Ekonomihögskolans representanter.

Ett mycket bra forum där jag kan diskutera ledarskap med andra som har liknande uppdrag. Extra värdefullt är att vi diskuterar krishantering.

Julia Carldén, kurator på Östgöta nation. Deltagare 2018/2019.

Tack vare träffarna med Leadership Academy kan jag ventilera problem som jag stöter på i min roll som ledare och resonera kring ledarskapsfrågor, exempelvis vad ett modernt ledarskap innebär. Jag ser också mycket fram emot att skugga ledare på Nordea under våren.

Fredrik Waldau, kurator på Malmö nation. Deltagare 2018/2019.

Leadership Academy är ett perfekt sätt att få tillgång till verktyg och reflektion från duktiga lärare och personal på Ekonomihögskolan. Att vara så kallad heltidare är oftast en ny ledarskapserfarenhet för de som tar sig an det och att få diskutera den erfarenheten med andra organisationers ledare, samt lära sig mer om ledarskap i allmänhet, är både skönt och en bra merit. 

Erik Månsson, f.d. ordförande i Lundaekonomerna. Deltog i Leadership Academy 2017/18. Projektledare 2018/19.

Som coach på Leadership Academy träffar jag framtidens ledare. Det här är en utbildning för alla som är intresserade av människor. Ledarskap handlar mycket om självinsikt och mod, att våga titta på sig själv. Vi ser i utvärderingar att upplägget med workshops, föreläsningar, individuell coaching och skuggning är en bra kombination.

Pernilla Thellmark, karriär- och ledarskapscoach, Ekonomihögskolan.

Vill du veta mer om  Leadership Academy?

Du är välkommen att höra av dig till oss:

leadershipacademy@ehl.lu.se

Nordea

Nordea är huvudsponsor för Leadership Academy och bidrar med erfarenhet och insikter till unga ledare i Lund. Nordea håller i en föreläsning där deltagarna får träffa en erfaren ledare från Nordeas organisation som berättar om sitt arbete och om synen på ledarskap inom koncernen.

Nordea bidrar också med ledare till skuggningen och mentorskapet där de deltagare som vill, kan skugga en ledare samt få en mentor under vårterminen. 

Senast uppdaterad: 2019-08-15