Tentamensexpedition

"tenta-expen" för skrivna tentor

Sommarstängt 2023

Tentaexpeditionen är stängd 19 juni–7 augusti.

Om tentamensexpeditionen

Du hittar Ekonomihögskolans tentamensexpedition på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. Expeditionen hanterar skrivna tentor i:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi

För övriga institutioner hänvisar vi till informationen på deras hemsidor:

Ordinarie öppettider

Måndagar 10.30–12.30.
Tentamensexpeditionen är stängd måndagen den 5 juni.

x

Hämta ut tentamen

För att hämta ut din tentamen krävs giltig legitimation och underskrift på försättsbladet. Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

Förändrade öppettider

Ev. förändrade öppettider annonseras här men även på den digitala skrivplattan utanför expeditionen.

Besök tentamensexpeditionen!

Kontakt

Tomas Sjö
Administratör

Email: fekexp@fek.lu.se

Tentamensregler

Ekonomihögskolan har gemensamma regler för salstentamina. 

Regler för salstentamina