Academic Skills Services

studieteknik, lässtrategier, akademiskt skrivande

Academic Skills Services (ASKS) är en resurs för dig som vill utveckla din studieteknik, dina lässtrategier eller ditt akademiska skrivande. Här kan du boka in samtal på grupp- eller individnivå eller besöka ASKS populära workshoppar. Tips och råd om studieteknik, lässtrategier och akademiskt skrivande finner du på ASKS Canvassida.

Senast uppdaterad: 2022-09-11