Academic Skills Services

studieteknik, lässtrategier, akademiskt skrivande

Academic Skills Services (ASKS) erbjuder alla studenter på Ekonomihögskolan fristående lärandestöd på både engelska och svenska.

Academic Skills Services (ASKS) är en resurs för dig som vill utveckla din studieteknik, dina lässtrategier eller ditt akademiska skrivande. Här kan du boka in samtal på grupp- eller individnivå eller besöka ASKS populära workshoppar. Tips och råd om studieteknik, lässtrategier och akademiskt skrivande finner du på ASKS Canvassida.

Vårt stöd innebär

  • Konsultationer på individ- eller gruppnivå.
  • Online-chat via ASKS Canvas-sida.
  • Omfattande online-resurser for akademiskt skrivande, referensteknik, studie-metoder, läsövningar, kritiskt tänkande etc.
  • Workshops om olika akademiska färdigheter, på både egelska och svenska.
  • Läsning och skrivande.
  • Writing clinics for thesis support (April-June).

Boka ett möte

Academic Skills Services (ASKS) erbjuder konsultationer, individuellt eller för smågrupper. Alla konsultationer ska bokas i förväg. Klicka nedan för att boka en tid. 

Boka ett möte

Förbered ditt möte

Till ett möte med oss ska du ta med dig:

  • Kopia av ditt pågående arbete (oavsett vilken fas)
  • Kopia av uppgiftens guidelines
  • Dina/era specifika frågor
  • Annat material som du finner relevant

Besök gärna vår Teaching and Learning platform innan du bokar ett besök hos oss, materialet där kan eventuelt besvara dina frågor. 

Senast uppdaterad: 2022-12-23