Akademiskt skrivande och studieteknik

Underlättar din tid som student

Som student på universitetsnivå kommer du både att läsa och att skriva vetenskapliga texter. Du förväntas följa vissa normer vad gäller utformning, angivande av referenser, språk och stil.

Stöd på Ekonomihögskolan

Enheten för akademiskt skrivande och studieteknik 

Enheten för akademiskt skrivande och studieteknik (ASKS) är en resurs för dig som vill utveckla din studieteknik, dina lässtrategier eller ditt akademiska skrivande. Här kan du boka in samtal på grupp- eller individnivå eller besöka ASKS populära workshoppar. Tips och råd om studieteknik, lässtrategier och akademiskt skrivande finner du på ASKS Canvassida. Om du inte redan har registrerat dig på ASKS i Canvas gör du det här

Läs mer om Enheten för akademiskt skrivande och studieteknik

Studiestugan

Studiementorerna är duktiga studenter som har pluggat ett tag och som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till dig som är ny student eller som har kört fast lite i pluggandet. Oavsett vilket ämne du läser, kan du få hjälp i dina studier. Ekonomihögskolans alla ämnesområden är representerade av våra studiementorer – träffa dem i Studiestugan på tisdagar och torsdagar!

Läs mer om Studiestugan

SI-mentorer på grundkursen i företagsekonomi

SI-mentorer är erfarna studenter som jobbar extra några timmar i veckan med att hjälpa studenter på grundkursen i företagsekonomi. Målet är att studenterna på grundnivå ska kunna få hjälp och nå bättre studieresultat. Mentorerna är specialutbildade och handleds vid behov av en studievägledare vid institutionen.

Läs mer om SI-mentorerna

Ekonomihögskolans bibliotek ger tips och råd

Att skriva en akademisk text är en viktig del av arbetet vid ett universitet.

Introduktion till akademiskt skrivande

Studieverkstaden

Sektionen student och utbildning ordnar individuell handledningar, föreläsningar och workshoppar i studieteknik och akademiskt skrivande. 

Läs mer om Studieverkstaden