Studiechansen – vidareutbilda dig på Ekonomihögskolan

Studiechansen erbjuder kurser för dig som hunnit skaffa arbetslivserfarenhet och som nu vill satsa på din egen kompetensutveckling. Dessa kurser kan också vara lämpliga för dig som är student och som läst klart din utbildning och nu vill öka på din kompetens för att ha ännu bättre möjligheter på den framtida arbetsmarknaden.

Kurser som ges vid Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan bidrar med kurser inom följande områden:

  • Hållbarhet och miljö
  • Ledarskap och management
  • Digitalisering och AI
  • Hälsa och miljö

Höstterminen 2021

Hållbarhet och miljö

Hållbar utveckling, debatt, teori och empiri
7,5 högskolepoäng, november–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se


Ledarskap och management

Entreprenörskap och projektledning
15 högskolepoäng, september–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Introduktion till public management
5 högskolepoäng, september–oktober
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Public management i Skandinavien
5 högskolepoäng, november–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Nationalekonomi, grundkurs
30 högskolepoäng, augusti–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Omvärldsanalys och strategiskt tänkande
7,5 högskolepoäng, september–oktober
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se


Digitalisering och AI

Affärsanalys
7,5 högskolepoäng, september–oktober
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Grundkurs i statistik
15 högskolepoäng, september–oktober
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv
7,5 högskolepoäng, september–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Juridik och Artificiell intelligens
7,5 högskolepoäng, september–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Visualisering av data
4 högskolepoäng, september–oktober
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se


Hälsa och miljö

Introduktion till e-hälsa
7,5 högskolepoäng, september–januari
Utbildningspresentation och anmälan på lu.se

Om Studiechansen

Studiechansen skapades 2020 för att fler ska få möjlighet att studera och bygga kompetens inför framtiden. Studiechansen tar vara på ämnesbredden på Lunds universitet och ger många olika perspektiv på respektive utbildning. Ekonomihögskolan är en självklar del av denna satsning. 

Studiechansen hösten 2021 – samtliga kurser vid Lunds universitet

Anmälan

Anmälan till höstens utbildningar stänger den 15 april. Efter att det första antagningsbeskedet har publicerats den 16 juli öppnar en del utbildningar för sen anmälan 16 juli.

Läs mer om sen anmälan vid Lunds universitet

Senast uppdaterad: 2021-05-05