Studiechansen – vidareutbilda dig på Ekonomihögskolan

Studiechansen erbjuder kurser för dig som hunnit skaffa arbetslivserfarenhet och som nu vill satsa på din egen kompetensutveckling. Dessa kurser kan också vara lämpliga för dig som är student och som läst klart din utbildning och nu vill öka på din kompetens för att ha ännu bättre möjligheter på den framtida arbetsmarknaden.

Kurser som ges vid Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan bidrar med kurser inom följande områden:

 • Digitalisering och AI
 • Hälsofrågor
 • Ledarskap, krishantering och strategiskt tänkande

Ekonomisk historia: Hållbar utveckling - debatt, teori och empiri

 • 7,5 högskolepoäng
 • Halvfart (50%), mars–juni
 • På svenska, distansutbildning
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
 • Kursen ges som en del av tematerminen "Hållbarhet och miljö" och kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket (30 högskolepoäng). 

Kursansvarig: Kristin Ranestad

Om kursen
Kursen inleds med den debatt om hur ekonomisk tillväxt påverkar miljön som pågått under hela efterkrigstiden. Vi låter motstridiga synsätt och tolkningar av data få komma till tals.

Under kursen kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar:

 • Vilka är de principiella förutsättningarna för en hållbar tillväxt utifrån insikter i demografi, teknisk, strukturell och institutionell förändring?
 • Vilka fördelar och nackdelar har ekonomiska och administrativa styrmedel i miljöpolitiken?
 • Vi kommer att skärskåda den så kallade ”miljökuznetskurvan”, liksom det som kallas för ”delinking-studier” av ekonomisk tillväxt, energi och koldioxid.
 • Vi kommer att jämföra teoretiska förklaringsmodeller, och särskilt granska populära förklaringar till kurvans vändpunkt, som tillskrivs stor betydelse för internationell handel eller övergången till servicesamhället.
 • Vi kommer att behandla en ekonomisk-historisk modell där tre industriella revolutioner framställs som alternativ.
 • Vi kommer även att granska det sviktande empiriska stödet för miljökuznetskurvan, och särskild vikt kommer läggas vid skillnaden mellan absoluta och relativa tal.

Utbildningsbeskrivning och anmälan

Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kvartsfart (25%), januari–juni
 • På svenska, distansutbildning
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
 • Kursen ges som en del av kurspaket inom digitalisering och AI

 

Kursansvarig: Benjamin Weaver

Om kursen
Kursen handlar om digitalisering och artificiell intelligens (AI) ur ett verksamhets- och samhällsperspektiv.

Ämnen som behandlas på kursen är teknologiska trender och samhällsförändringar kopplade till digitalisering; teknikutveckling och exponentiell tillväxt; superintelligens och artificiell generell intelligens (AGI); historik och bakgrund till dagens AI- teknologier; grundläggande typer av AI och maskininlärning (ML) och dess applikationer; användning av AI i verksamheter och företag samt etiska och samhälleliga aspekter av digitalisering och AI.

Utbildningsbeskrivning och anmälan

Informatik: Introduktion till e-hälsa

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kvartsfart (25%), augusti–januari
 • På engelska, distansutbildning
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
 • Kursen ges som en del av kurspaket inom hälsofrågor

Kursansvarig: Christina Keller

Course content
The course provides an introduction to e-health by introducing basic concepts and describe how added value can be created in health care processes by the use of e-health systems. The course also provides knowledge about process analysis and information security in health care as well as an overview of current e-health research.

The course is divided into five modules where recorded lectures will be provided along with application assignments and quizzes, which evaluate students' learning in the module. In the fifth course module, a major assignment is completed which summarizes and examines the entire course.

The teaching is given entirety on distance via an internet-based learning platform.

Utbildningsbeskrivning och anmälan

Juridik och Artificiell intelligens (AI)

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kvartsfart (25%), september–januari
 • På svenska, eftermiddagstider i Lund
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)
 • Kursen ges som en del av kurspaket inom digitalisering och AI

Kursansvarig: Jonas Ledendal

Om kursen
Har du funderingar över juridiska frågor i relation till AI? Då är detta kursen för dig! När man använder artificiell intelligens eller föremål som kan styras eller utbyta data över internet (sakernas internet) uppkommer en mängd juridiska problem och frågor. Vissa av dessa är mer generella, såsom till exempel säkerhet, ansvar, transparens och dataskydd. Andra är mer specifika i förhållande till bransch. Kursen belyser och problematiserar både generella och specifika juridiska aspekter på AI. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är mer interaktiva där studenterna till exempel får ett praktikfall att lösa som ska redovisas muntligt och skriftligt. Att deltaga i seminarierna är obligatoriskt.

Examinationen av kursen sker genom gruppredovisningar och författande av kortare promemorior (PM).

Utbildningsbeskrivning och anmälan

Omvärldsanalys och strategiskt tänkande

 • 7,5 högskolepoäng
 • Deltid (50%), mars–juni
 • På engelska, distansundervisning
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
 • Kursen ges som en del av kurspaket inom ledarskap, krishantering och strategiskt tänkande

Kursansvarig: Stein Kleppestø

Course content
Organisations are acting in more and more complex environments and need to navigating towards increasingly more complex and uncertain future environments. This has profound consequences for strategic management and strategic foresight.

The course will present and discuss theories and models for how to conduct an organisation’s continues effort to understand the business current an future business environment. The course will further, present and discuss various principles for the organisations continuous effort to make and implement strategic decisions. This section will also include theories and models on organisational learning.

As complexity is an essential part of the course, the course also contains an introduction to theories on linear and non-linear logic, complexity and cognitive theory related to complex reasoning.

The content of the course is divided into the following parts:

 • Theories of complexity and uncertainty as it applies to management.
 •  Theories and praxis of foresight and business intelligence as it applies to management.
 • Theories and praxis of strategic management.

Utbildningsbeskrivning och anmälan

Statistik: Visualisering av data

 • 4 högskolepoäng
 • Kvartsfart (25%), mars–juni
 • På engelska, distansundervisning
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt STAA31 Statistik: Grundkurs 1 eller STAA36 Statistik: Affärsanalysens grunder, eller motsvarande.

 • Kursen ges som en del av kurspaket inom digitalisering och AI

Kursansvarig: Jonas Wallin

Course content
In this course, you will learn how to construct graphs and visualisations according to the theory Grammar of Graphics. You will also learn how to create visualisations yourself using the software R and its package ggplot2. A central part of creating visualisations is making choices. Through the choices you make, your visualisation will be more or less intelligible and also highlight different aspects of the data. An important element of the course is therefore to to critique visualisations by other course participants and to respond to critique by them.

The following topics are covered in the course:

 • Introduction and background
 • Introduction to R and ggplot2
 • Visualisation of data with few observations
 • Choice of colour, symbols, scales, and perspective (2D, 3D)
 • Summation and abstraction (many observations)
 • Interactive visualisations
 • Maps and spatial data
 • Visualisation of statistical models

The course consists of self-study of literature with web-based support, including videorecordings, as well as exercises in producing visualisations on your own.

Utbildningsbeskrivning och anmälan

Om Studiechansen

Studiechansen skapades 2020 för att fler ska få möjlighet att studera och bygga kompetens inför framtiden. Studiechansen tar vara på ämnesbredden på Lunds universitet och ger många olika perspektiv på respektive utbildning. Ekonomihögskolan är en självklar del av denna satsning. 

Studiechansen hösten 2021 – samtliga kurser vid Lunds universitet

Anmälan

Sista anmälningsdag till kurserna inom Studiechansen är 15 april för kurser som börjar höstterminen, samt 15 oktober för kurser som startar på vårterminen. Du anmäler dig via antagning.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-25