lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Politices kandidatprogrammet

Nationalekonomi och statsvetenskap i kombination

Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet är också förberedande för programstudier på avancerad nivå.

Studenter i Lund

Politices kandidatprogrammet ger en utmärkt grund för kvalificerade analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet är också förberedande för programstudier på avancerad nivå.Politices kandidatprogrammet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentlig och privat har dock alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmets inriktning.

Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Inom programmet finns möjlighet till praktik och utbytesstudier. För att erhålla en politices kandidatexamen ska du ha fördjupat din kunskap inom något av ämnena och fullgjort ett större självständigt arbete. Minst 90 hp ska läsas i antingen nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi. 

Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande.

Läs mer om programmet på Statsvetenskapliga institutionens webb

Anmälan till hösten 2018 är öppen 15 mars–16 April.
Anmälan stängd

Snabbfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng / 3 år heltid

Examen:
Politices kandidatexamen
BSc in Politics and Economics

Huvudområde:
Välj mellan nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi som huvudområde.

Anmälan:
Sista ansökningsdag är den 15 april.