Program- och studievägledning

Ekonomie kandidatprogrammet

Våra studievägledare ger allmän information och studievägledning om Ekonomie kandidatprogrammet, och svarar på frågor om din examen. Hit kan du också vända dig då det uppkommit problem med studierna.

Vanliga frågor

Har du erbjudits en plats på programmet? Det finns fyra enkla steg som kvarstår inför programstart! Dessa instruktioner följer även med välkomstbrevet som skickas ut till alla nya programstudenter.

Instruktioner inför programstart

Vid varje termin så antas fler studenter än vad som finns planerat antal platser till – så kallat "överintag". Beroende på hur många antagna som väljer att verkligen ta sin plats i bruk så genomförs eventuell reservantagning. Det innebär att vissa terminer genomförs reservantagning, medan det ej genomförs andra terminer.

Före terminsstarten kan vi inte veta om det blir någon reservantagning eller inte.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas så kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg.

Vi har inte direktbyten hit från program vid andra lärosäten utan du måste söka in på våra program som vanligt via antagning.se.

Har du läst tidigare vid något annat lärosäte, kan du få hjälp att bedöma vad du kan använda genom att kontakta programkoordinator eller studievägledningen innan du söker till programmet.

Har du pluggat företagsekonomi på högskolenivå tidigare? Du blir när du antas till programmet automatiskt antagen till grundkursen i företagsekonomi och kommer – om du redan läst den kursen – inte ha någonting att läsa din första termin.

Söker du programmet och redan har läst grundkursen i företagsekonomi måste du tänka på att söka ytterligare en kurs på 30 hp så att du har något att läsa när de andra läser grundkursen i företagsekonomi – förslagsvis grundkursen i nationalekonomi (30 hp) eller statistik och juridisk översiktskurs (15 hp vardera). Mejla därefter namn, personnummer, att du redan läst grundkursen i företagsekonomi och behöver bli antagen till 200% till pernilla.honore@fek.lu.se senast den 15 april (programstart till hösten) respektive 15 oktober (programstart till våren).

Programstruktur för Ekonomie kandidatprogrammet

Du som söker programmet i första hand och ytterligare kurs/kurser om 30 hp i andra hand ska mejla ditt namn, personnummer, att du redan läst grundkursen i företagsekonomi och behöver bli antagen till 200% till pernilla.honore@fek.lu.se senast den 15 april (programstart till hösten) respektive 15 oktober (programstart till våren).

Programkoordinator

Programkoordinator
Pernilla Honoré

ekonkand@ehl.lu.se
Tel: 046-222 02 86

Studievägledare

Företagsekonomi
Igor Plicanic
Pernilla Honoré

studievagledare@fek.lu.se
Tel: 046-222 46 46

Telefon- och mottagningstider


Nationalekonomi
Mårten Wallette

studievagledare@nek.lu.se
Tel: 046-222 86 75

Tystnadsplikt

Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 25:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.