Programstruktur

Ekonomie kandidatprogrammet

Bild på Ekonomie kandidatprogrammets struktur och upplägg

Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Därefter följer en termin där du läser statistik och handelsrätt.

Termin 1–3

Ekonomie kandidatprogrammet innehåller fyra obligatoriska kurser under de första tre terminerna:

Dessa kurser bildar en gemensam grund för utbildningen.

Gruppanmälan termin 1-3 – läs detta noga!
För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid. Vi gör en så kallad ”gruppanmälan”, men det är ditt ansvar att kontrollera att det ligger en anmälan på antagning.se, samt att tacka ja till din plats.

Termin 3–6

Val av huvudområde

När du läst färdigt de tre obligatoriska terminerna, är det dags att välja huvudområde där du fördjupar dig inom valt område. Som huvudområde kan du välja mellan företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan även välja att fördjupa dig inom redovisning och revision.

Läs mer om de olika inriktningarna

Ange alltid en reservkurs
När det gäller kurser inom huvudämnet uppstår sällan en situation där urval måste göras och i de allra flesta fall får du som programstudent ditt förstahandsval. Det händer dock varje termin att urval görs till någon kurs. Därför är det viktigt att du alltid anger ett reservalternativ. Glöm inte att tacka ja till din plats!

Läs mer om specifika anvisningar för Ekonomie kandidatprogrammet på lu.se

Termin med valbara kurser

Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Du har också möjlighet att förlägga din valfria termin på praktik (internship) i Sverige eller utomlands.

Ekonomihögskolans utbytesprogram

Skaffa professionella meriter genom praktik

Senast uppdaterad: 2019-01-16