lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Instruktioner inför programstart

ekonomie kandidatprogrammet hösten 2017

Välkommen till Lund!

Du har blivit antagen till ett av Sveriges populäraste ekonomiprogram, Ekonomie kandidatprogrammet i Lund. Vi vill härmed gratulera dig till din plats och ser fram emot att träffa dig på Ekonomihögskolan i höst!

Här kommer instruktioner om tre viktiga steg inför programstart.


1. Obligatorisk registrering via Studentportalen 17–24 augusti

 För att bli registrerad på programmet så måste du även registrera dig i Studentportalen under perioden 17–24 augusti. Gör du inte detta går din plats på programmet vidare till en reserv!

För att kunna registrera dig i Studentportalen måste du ha ett studentkonto. Studentkontot skapas några vardagar efter att du fått det andra antagningsbeskedet (3 augusti).

Obs! Har du en hotmail eller liveadress så kan det vara problem för våra mail att gå fram. Vi rekommenderar att du registrerar en annan mailklient.

Steg 1: Aktivera ditt studentkonto/LU-konto

 1. Gå till passport.lu.se
 2. Beroende på vilken källa du valde att skapa kontot i när du gjorde din ansökan på Antagning.se så klickar du motsvarande knapp på sidan (”Antagning.se” eller ”eduID.se”).
 3. När din användaridentitet är verifierad, klicka på ”Fortsätt” för att aktivera kontot och följ sedan instruktionerna. OBS! notera ditt användarnamn, ex ab1234cd-s.
 4. Aktiveringen avslutas med att du följer instruktionerna och skriver in ett lösenord som är personligt och ska förvaras på ett säkert sätt.
 5. Du bör även lägga upp en alternativ epostadress dit en aktiveringslänk kan skickas om du glömmer ditt lösenord. Det gör du på passport.lu.se genom att klicka på ”Användare” och ”Verifiera kontaktinformation”. Där kan du registrera en epost och eller mobilnummer.

Steg 2: Registrera dig i studentportalen

När ditt studentkonto är aktiverat kan du logga in på Studentportalen (www.student.lu.se), inloggningsknappen hittar du uppe i högra hörnet.

Såhär registrerar du dig i studentportalen:
1. Gå till www.student.lu.se 
2. Logga in med ditt studentkonto 
3. Klicka på “registrering” och följ instruktionerna. I det här fallet ska du registrera dig för grundkursen i företagsekonomi (FEKA90) som du läser första terminen på programmet.

Kontakta oss via ekonkand@ehl.lu.se om du om någon anledning inte kan fullfölja din registrering (exempelvis för att du är villkorligt antagen).

Läs mer om Studentportalen


Kårens novischvecka 21–26 augusti

Vill du delta i kårens novischvecka (21–26 augusti)? Steg 1 är att anmäla ditt intresse senast den 16 augusti samt betala anmälningsavgiften (priset ligger mellan 550–750 kronor för hela veckan).

Läs mer på Lundaekonomernas hemsida


2. Introduktionsdag 28 augusti

Måndagen den 28 augusti kl. 09.30–13.00 i Ljusgården i EC1
Adress: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC1, Tycho Brahes väg 1

Introduktionsdagen är obligatorisk. Under denna dag får du introduktion till programmet, dess upplägg och viktiga hållpunkter under utbildningen. Du får även information om stöd och resurser vid Ekonomihögskolan som du kan ha nytta av under din utbildning. Vi börjar dagen på Ekonomihögskolan och går sedan vidare till LTH och Kårhusets aula.

Meddela oss om du av någon anledning inte kan komma på introduktionsdagen genom mejl till ekonkand@ehl.lu.se.

3. Första föreläsning 29 augusti

Tisdagen den 29 augusti kl. 10.00–16.00 i Kårhusets aula, LTH
Adress: Kårhuset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3


Missa ingen viktig utbildningsinformation!

Utbildningsplattformen Live@Lund är din viktigaste kanal för utbildningsinformation under din studietid. Det är ditt ansvar att ta del av den information som läggs upp på din program- och kurssida. Vi rekommenderar att du aktiverar alertfunktionen. Du får då en avisering när sidorna uppdateras, och missar inga viktiga meddelanden.

Instruktioner för att lägga till aviseringar i Live@Lund

 1. Logga in på Live@Lund. Ditt Live@Lund-konto skapas några vardagar efter att du fått det andra antagningsbeskedet (3 augusti). 
 2. Klicka på ditt namn längst upp till höger.
 3. Klicka på ”Mina inställningar”.
 4. Gå därefter in på ”Mina aviseringar” eller ”My alerts”. Om du vill lägga till en avisering, klicka på ”Lägg till avisering”. Välj sedan vilken typ av material du vill prenumerera på. Två exempel av sådant material är ”kursdokument” och ”kursmeddelanden”.
 5. Klicka på ”Nästa”.
 6. Följ instruktioner och klicka på ”OK”. Nu kommer aviseringar till din studentmejl!

Står du som reserv?

Vid varje termin så antas fler studenter än vad som finns planerat antal platser till – så kallat "överintag". Beroende på hur många antagna som väljer att verkligen ta sin plats i bruk så genomförs eventuell reservantagning. Det innebär att vissa terminer genomförs reservantagning, medan det ej genomförs andra terminer.

Före terminsstart kan vi inte veta om det blir någon reservantagning eller inte för HT17.

Om det blir aktuellt med reservantagning och du kallas så kontaktar vi dig via telefon och/eller e-post. Du behöver inte anmäla dig eller göra något i förväg.

Vi är tacksamma om du tackar ja/nej till din reservplats på antagning.se så fort som möjligt.

Kontakta oss!

E-post:
ekonkand@ehl.lu.se

Pernilla Honoré
Programkoordinator
Telefon: 046-222 02 86 

Katalin Orban 
Utbildningsadministratör
Telefon: 046-222 79 22

Är du ny student i Lund? Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp för att komma i kontakt med dina blivande studiekamrater eller för att ställa frågor till oss. Vi kommer naturligtvis påminna dig om viktiga datum och happenings för att du ska få en bra start på din studietid i Lund. 

Gå med i Facebookgruppen "Ekonomie kandidatprogrammet Lund HT17"