Mentornätverket

för dig som läser ekonomie kandidatprogrammet

Vill du få tips och verktyg inför arbetslivet och samtidigt bredda ditt professionella nätverk? Är du intresserad av en mentor att diskutera karriärvägar med? Då kan mentornätverket vara något för dig. 

Mentorskapet är ett erbjudande om personlig vägledning för dig som går termin 5-6 på Ekonomie kandidatprogrammet. Du matchas ihop med en ung alumn i näringslivet med samma utbildningsbakgrund som du, och tillsammans skapar ni en bro mellan studier och arbetsliv.

Genom mentornätverket får du:

  • bolla tankar kring karriär och fortsatta studier
  • inblick i hur det är att jobba inom en viss bransch och yrkesroll
  • tips och verktyg som hjälper dig nå dina mål
  • ett professionellt nätverk redan under studietiden

Upplägg

Mentornätverket är platsoberoende, kontakten sker främst digitalt och är flexibel. Mentorskapet inleds med en digital träff med samtliga mentorer och adepter. Därefter lägger du och din mentor tillsammans upp hur just er kontakt ska se ut. Ni förväntas ha regelbunden kontakt, förslagsvis en gång i månaden.

Mentorskapet löper från oktober till maj. Självklart får du medverka även om du hinner ta din examen innan maj, så länge du är aktiv deltagare i mentornätverket under våren. Mentorsrelationen kan vara en viktig resurs även under de första månaderna som nyexaminerad.

Kontakt

Alma Bergil
Projektledare
Alumnirelationer

alma.bergil@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 06 02
Rum: EC1:324

Alma Bergil om nätverket:

”Mentornätverket är en möjlighet för våra studenter att få personlig vägledning och tips inför övergången från studier till arbetsliv. Med anledning av corona är inträdet på arbetsmarknaden mer osäker än tidigare och naturliga plattformar för vägledning och nätverkande färre. Med engagerade mentorer som bollplank får studenterna tillgång till nya perspektiv och professionellt nätverkande”

 

Senast uppdaterad: 2021-08-06