Honours track

För dig som söker extra utmaningar

I USA och England läser studenter ”honours tracks” för att få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Nu finns även denna möjlighet för dig som studerar Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan. 

Konceptet med Honours track är hämtad från universiteten i Oxford och Cambridge. Istället för klassisk lärosalsundervisning samtalar du och en annan student med en lärare, eller "tutor" som det heter på engelska. Samtalen fungerar som intellektuella utvecklingspass där läraren – som också är en av våra aktiva forskare – vägleder dig i att söka ny kunskap i ditt utvalda ämne och skärpa din förmåga att analysera och diskutera problem.

Exempel på kurser

Efterfrågan på ekonomer som kan använda stora dataset, big data, i syfte att hjälpa företag och organisationer att ta välgrundade beslut växer. Därför erbjuder vi en fördjupning inom business analytics som handlar om en av de viktigaste kognitiva funktionerna, nämligen förmågan att lära:

  • Artificiell intelligens (AI), det vill säga att bättre förstå hur maskiner som härmar den mänskliga hjärnans kognitiva funktioner fungerar.
  • Statistisk inlärning, som handlar om statistiska modeller som förbättras genom att modellen lär sig allt eftersom nya data blir tillgängliga.
  • Sustainable business challenges for organizations 

Urvalet av lärare kan växla mellan terminerna. Innehållet i Honours track kan därför växla från termin till termin. Exempel på tidigare kurser:

  • Ekonomisk historia: Utmaningar kopplat till ekonomisk utveckling – BNP, ekonomisk utveckling och ekonomisk ojämlikhet
  • Företagsekonomi: Mångfald i organisationer – hur kan organisationer ta tillvara på den mångfald som de möter?
  • Informatik: Utkontraktering ur ett informatikperspektiv – att beakta vid outsourcing av företagets affärssystem
  • Nationalekonomi: Internationell handel – relationen mellan handel och tillväxt

Honours track är poänggivande

Honours track är en extrakurs som ger högskolepoäng (10 hp per termin) och ges över två terminer, under termin 3 och 4 på Ekonomie kandidatprogrammet. Poängen från Honours track räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen.

När du slutfört ett Honours track får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil och som utgör en merit inför arbetslivet.

Förkunskapskrav

För att kvalificera dig för Honours track så krävs det att du satsar mycket på studierna första året, och följer Ekonomie kandidatprogrammets studietakt.

Mer info

Mer information får du under termin 2 på Ekonomie kandidatprogrammet.

Kontakt

Anna Thomasson
Kursansvarig

anna.thomasson@fek.lu.se
Tel: 046-222 78 29
 

Senast uppdaterad: 2021-08-06