Programstruktur

Economy and society – kandidatprogram

Programmets första termin fungerar som en allmän introduktion till ämnet ekonomi och samhälle. Du ges en bred introduktion till världens ekonomiska historia som spänner över både tid och rum och ger ett globalt långsiktigt perspektiv.

Den andra terminen har en tydlig betoning på mikroekonomi. Här ges även en introduktion i mer praktiskt inriktade kunskaper inom statistik och informationshämtning.

Termin tre kompletterar föregående termins betoning på mikroekonomi med makroekonomiska 
kurser i kombination med fortsatt träning i praktiska färdigheter, med betoning på skriven text.

Termin fyra bygger vidare på en bred kunskapsgrund inom ekonomisk historia. Du får också en möjlighet att bredda dig ämnesmässigt när du väljer mellan ett antal kurspaket på 15 hp vardera (två kurser på 7.5 poäng vardera) på Ekonomihögskolan eller samhällsvetenskapliga fakulteten.

Under termin fem så väljer du kurser efter dina egna intressen. Du kan välja att plugga utomlands – Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av samarbeten med högt rankade internationella universitet över hela världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter. Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, samhällsvetenskap eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud. 

Den sista och avslutande terminen har tydligt fokus på forskning. Terminen inleds med en fördjupningskurs i metod och avslutas med en kandidatuppsats.

Termin 1 Termin 2
The Rise of Europe and the Atlantic Economy (7,5 hp) Microeconomics (10 hp)

Colonialism and Economic Change in Africa, Asia and Latin America (7,5 hp)

Financial Economics (5 hp)
Economic growth in Modern Europe, North America and the OECD Club (7,5 hp) Demographic Challenges (7,5 hp)
The Global South: Comparative Economic
Development since 1945 (7,5 hp)
Skill Training 1: Statistics and Data (7,5 hp)
Termin 3 Termin 4
Business and Society – a Dynamic
Perspective (7,5 hp)
Regional Development and Growth (7,5 hp)
Skill Training 2: The Art of Writing and
Reporting (7,5 hp)
Global Sustainability (7,5 hp)

Macroeconomics (10 hp)

International Economics (5 hp)

Två valbara kurser (15 hp totalt, 7,5 hp vardera). Du väljer mellan ett antal
kurspaket som ges vid antingen
Ekonomihögskolan eller Samhällsvetenskapliga
fakulteten.

   
Termin 5 Termin 6
Fristående kurser (30 hp):

Research Design, Methods and Data Collection (15 hp)

Kandidatuppsats (15 hp)

   
Senast uppdaterad: 2019-01-16