Möjligheter till fortsatta studier

economy and society - kandidatprogram

Om du vill läsa på Ekonomihögskolan

När du har läst Economy and Society - kandidatprogram är du behörig att söka till följande masterprogram på Ekonomihögskolan:

Program som kräver minst 60 poäng i nationalekonomi

Under termin 1–4 läser samtliga studenter på programmet 30 högskolepoäng nationalekonomi. För att uppfylla behörighetskraven till programmen nedan behöver du läsa till ytterligare 30 högskolepoäng i nationalekonomi, exempelvis under din femte termin. Läs noga igenom förkunskapskraven (vissa program kräver att du ska ha läst specifika kurser), och planera dina studier därefter.

Övriga lärosäten

Om du vill söka till masterprogram utanför Ekonomihögskolan rekommenderar vi att du noga läser igenom förkunskapskraven för respektive program, eftersom dessa varierar mellan olika lärosäten.

Senast uppdaterad: 2019-02-20