Management för ingenjörer

kurspaket för dig som läser till ingenjör på lth

 För dig som studerar till ingenjör på LTH finns en unik möjlighet att parallellt med dina ingenjörsstudier läsa in en ”MSc in Management” vid Ekonomihögskolan.

Om kurspaketen

Det finns två vägar att söka och bli antagen till denna utbildning som primärt ges som ett program på avancerad nivå vid Ekonomihögskolan:

  1. Du har redan en avklarad kandidatexamen om 180 hp i något annat ämne än ekonomi och söker och blir antagen till programmet.
  2. Du läser en pågående ingenjörsutbildning (och saknar därmed en komplett kandidatexamen) och söker kurspaketen Management for engineers track I (”Management för ingenjörer I”) samt Management for engineers track II (”Management för ingenjörer II”).

De båda kurspaketen är totalt 60 hp som sträcker sig över två terminer.

Utbildningen är densamma oavsett om du blir antagen till programmet eller via kurspaketen. Efter avklarade 60 hp i management – varav 15 hp utgör självständigt arbete (uppsats) – har du möjlighet att ansöka om en magisterexamen (Master of Science with a major in management) samtidigt som du ansöker om din civilingenjörsexamen. Individer med dubbla masterexamina är eftertraktade på arbetsmarknaden – inte minst internationellt.

Om Master’s in Management

Master’s in Management är en internationellt gångbar så kallad ”pre-experience master”. Det innebär att man studerar management före man hunnit skaffa sig någon längre arbetslivserfarenhet. Fokus för studierna är kurser i ekonomi, management och ledarskap.

Utbildningen är intensiv och bygger på att du lär dig management genom att tränas i olika situationer där du lär dig att bättre förstå både hur du själv agerar och reagerar och hur andra individer i grupper agerar. Som student förbereds du successivt för framtida managementpositioner. Självklart lär du dig också grunderna i ekonomi, hur digitaliseringen påverkar framtidens organisationer, om globalt ansvarstagande och hur du jobbar i projekt. All undervisning genomförs på engelska och du läser tillsammans med internationella studenter från hela världen.

Läs mer om programmet på vår engelska webbplats

Hösten 2019: Management för ingenjörer I (30 hp)

Behörighet och ansökan
Kurspaketet (30 hp) är sökbar för registrerade programstudenter på LTH som är inne på sin sjätte termin. Du måste ha fullföljt de första fyra terminerna av utbildningen på LTH och klarat av minst 90 hp av din ingenjörsexamen för att vara behörig att söka. 

Du söker till kurspaketet via antagning.se. 

Urvalskriterier
Betyg från akademiska studier på grundnivå samt Statement of Purpose.

Ladda ner mall för Statement of Purpose (docx.)
Glöm inte att ladda upp ett CV tillsammans med ditt Statement of Purpose!

Läs mer om hur du laddar upp dokument på antagning.se

Våren 2020 Management för ingenjörer II (30 hp)

Behörighet och ansökan
För att söka kurspaketet måste du vara registrerad och aktiv på kurspaketet ”Management for engineers I”. 

Du söker till kurspaketet via antagning.se. 

Urvalskriterier

Betyg från akademiska studier på grundnivå samt Statement of Purpose.

Fakta i korta drag

För vem?
För dig som studerar till ingenjör på LTH finns en unik möjlighet att parallellt med dina ingenjörsstudier läsa in en Master's in Management vid Ekonomihögskolan.

Eftersom du saknar en komplett kandidatexamen så har vi tagit fram två unika kurspaket.

Möjlighet till dubbel masterexamina
Efter avklarade 60 hp i management – varav 15 hp utgör självständigt arbete (uppsats) – har du möjlighet att ansöka om en magisterexamen (Master of Science with a major in management) samtidigt som du ansöker om din civilingenjörsexamen.

Program eller kurspaket?
Utbildningen i Management är densamma oavsett om du blir antagen till programmet eller via kurspaketen.

Kontakt

Studievägledningen
Företagsekonomiska institutionen

studievagledare@fek.lu.se

Telefon- och mottagningstider

Senast uppdaterad: 2019-09-24