Magister- och masterprogram

Uppåt och vidare i din utveckling

För dig som redan har en akademisk examen erbjuder Ekonomihögskolan flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen.

Studier på avancerad nivå omfattar ett till två års studier och bygger på kunskaper från grundnivån. Programmen är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige.

I undervisningen möter du många av våra allra bästa forskare, internationella gästprofessorer och företagsledare från flera olika branscher och organisationer. Att du dessutom får kurskamrater som kommer från hela världen är en extra bonus. Redan under studietiden tränas du i att samarbeta med personer från andra kulturer - precis det du kommer att göra i din framtida karriär.

Våra masterprogram

Ekonomisk historia

Företagsekonomi

Handelsrätt

Informatik/systemvetenskap

Nationalekonomi

Sök senast 15 januari!

Ekonomihögskolans magister- och masterprogram ges helt på engelska, och svenska och internationella studenter söker i en internationell antagningsomgång. Ansökningsperioden startar i mitten av oktober.

Sista anmälningsdatum för samtliga av Ekonomihögskolans magister- och masterprogram är den 15 januari för programstart till hösten. Detta datum gäller både svenska och utländska sökanden. 

Läs mer om hur du anmäler dig till våra magister- och masterprogram

Sen anmälan?

Vi har ingen sen antagning till dessa program, och vi har heller inte öppet i den senare nationella ansökningsomgången.

Senast uppdaterad: 2019-07-03