Kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen

Kurs 60 högskolepoäng

Vid Ekonomihögskolan kan du bygga på och komplettera din utländska examen i informatik med ett års studier (60 hp).

Denna utbildning är speciellt anpassad för dig som har en utländsk examen och som är intresserad av att bygga på med kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur utvecklingen av det svenska näringslivet med många internationella stora företag har gått till. Utöver det så ingår ”brush-up” kurser i informatik samt en modul i professionell utveckling. I största möjliga mån ingår också praktik på företag eller i organisationer.

Utbildningen omfattar ett års studier (60 högskolepoäng) och du får ett kursintyg från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet efter avslutad utbildning.

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår bland annat:

Professionell utveckling
Målet med kursmomentet är att du ska utveckla din förmåga till professionellt bemötande och förhållningssätt. Kursmomentets fokus ligger på att du ska kunna kommunicera om dig själv och presentera dig i olika sammanhang, t.ex. vid en intervju.

Samhälls- och författningskunskap
Målet med kursmomentet är att ge dig insikter i samhällsfrågor som berör bl.a. arbetsmarknad, ekonomi, demokrati och jämställdhet som stöd för att kunna arbeta i Sverige inom det område som din utländska utbildning har förberett dig för. Kursmomentet kommer att ge ett historiskt perspektiv, t.ex. förändringar i den svenska arbetsmarknaden och den svenska ekonomins utveckling över tid, såväl som insikter i den svenska rättssystemet, hur svensk arbetsmarknad fungerar, myndigheters ansvar samt ansvarsfördelning mellan stat, landsting och kommun.

Kompletterande kurs i informatik
Målet med detta kursmoment är att du, beroende på din tidigare utbildning, ska repetera och reflektera över dina kunskaper om t.ex. systemdesign, informationsstruktur, standardsystem, webbtjänster och databaser. Kursmomentet ger också möjlighet att repetera och reflektera över dina kunskaper om informationssystem och verksamhet, design och implementering av informationssystem, samt över effekterna som informationssystem har på människor, organisation och verksamhet. Till viss del kommer utbildningen att anpassas till dina egna behov och önskemål. Utbildningen kommer att inkludera praktiska moment som ett stöd för att du ska kunna arbeta i Sverige inom det yrke som din utländska utbildning har förberett dig för.

Projektledning
Momentet fokuserar huvudsakligen på följande områden: Vad som kännetecknar ett projekt, hur man kan planera, genomföra och följa upp projekt, vilka utmaningar man vanligen ställs inför när man arbetar i projekt och hur man kan hantera dem samt vad rollen som projektledare innebär.

Av beskrivning för respektive kursmoment framgår lärandemål samt former för bedömning och examination inklusive omfattning av obligatoriska moment.

För studenter som behärskar engelska språket (engelska 6/engelska B) kommer studier på avancerad nivå att vara möjliga att genomföra som alternativ till ovanstående upplägg.

I största möjliga mån ingår också praktik på företag eller i organisationer under slutfasen av utbildningen.

Förkunskapskrav

Avklarad högskoleexamen vid utländskt lärosäte i systemvetenskap med informatik/informationssystem (eller motsvarande) som huvudinriktning.

Svenska 3/Svenska B/Sas B eller motsvarande, med lägst betyget Godkänd.

Nästa utbildningtillfälle

Kursen kommer inte att ges under höstterminen 2019 eller vårterminen 2020.

Hör av dig till nikos.macheridis@fek.lu.se för mer information. 

Ansökan

Läs mer om hur du gör en webbanmälan

Obs! Ladda ned och fyll i följande mall för meritförteckning. Denna ska laddas upp på din anmälan på antagning.se. 

Urval

Urval kommer att baseras på betyg från tidigare universitetsstudier på grundnivå, samt ett personligt brev (se blanketten "meritförteckning") i vilket den sökande reflekterar över tidigare arbetslivserfarenhet samt preciserar varför man vill bli antagen till utbildningen.

Snabbfakta

Omfattning: 
60 högskolepoäng | 1 år | heltid

Examen:
Utbildningen leder inte till någon examen. Efter avklarade studier får du ett kursintyg från Lunds universitet. 

Huvudområde:
Informatik

Kursplan:
Ladda ner kursplan (PDF)

Kontakt

Har du frågor om utbildningen, är du välkommen att kontakta:

Nikos Macheridis
Samordnare

nikos.macheridis@fek.lu.se
046-222 78 60

Senast uppdaterad: 2019-07-02