lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kompletterande utbildning för ekonomer

Kurs 60 högskolepoäng | Kurskod: FEKL10

Kursen ges som kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen i företagsekonomi (eller motsvarande).

Utbildningen för kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen omfattar totalt 60 högskolepoäng. Utbildningens huvudområde är företagsekonomi. Även studier i kompletterande områden som ekonomisk historia och handelsrätt kan komma att ingå, detta gäller även studier i svenska språket.

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår:

  • Kompletterande kurs i företagsekonomi, 48 hp
  • Samhälls- och författningskunskap, 10 hp
  • Professionell utveckling, 2 hp

Av kursplan för respektive kurs framgår förkunskapskrav för tillträde till kursen, kursens lärandemål samt former för bedömning och examination inklusive omfattning av obligatoriska moment.

För studenter som behärskar engelska språket (engelska 6/engelska B) kommer studier på avancerad nivå att vara möjliga att genomföra som alternativ till ovanstående upplägg.

Under slutfasen av utbildningen kommer praktik (verksamhetsförlagd utbildning) att erbjudas i möjligaste mån.

Kursinnehåll

Professionell utveckling
Målet med kursmomentet är att du ska utveckla din förmåga till professionellt bemötande och förhållningssätt. Kursmomentets fokus ligger på att du ska kunna kommunicera om dig själv och presentera dig i olika sammanhang, t.ex. vid en intervju.

Samhälls- och författningskunskap
Målet med kursmomentet är att ge dig insikter i samhällsfrågor som berör bl.a. arbetsmarknad, ekonomi, demokrati och jämställdhet som stöd för att kunna arbeta i Sverige inom det område som din utländska utbildning har förberett dig för. Kursmomentet kommer att ge ett historiskt perspektiv, t.ex. förändringar i den svenska arbetsmarknaden och den svenska ekonomins utveckling över tid, såväl som insikter i den svenska rättssystemet, hur svensk arbetsmarknad fungerar, myndigheters ansvar samt ansvarsfördelning mellan stat, landsting och kommun.

Kompletterande utbildning i företagsekonomi
Målet med detta kursmoment är att du, beroende på din tidigare utbildning, ska repetera och reflektera över dina kunskaper om t.ex. marknadsföring, organisation, redovisning, strategi, entreprenörskap och finans. Utbildningen inkluderar frågor såsom företags social ansvar samt varför kultur är viktig för ledning och styrning av organisationer. Till viss del kommer utbildningen att anpassas till dina egna behov och önskemål. Utbildningen kommer att inkludera praktiska moment som ett stöd för att du ska kunna arbeta i Sverige inom det yrke som din utländska utbildning har förberett dig för.

Förkunskapskrav

Avklarad högskoleexamen vid utländskt lärosäte i ekonomi med företagsekonomi (eller motsvarande) som huvudinriktning.

Svenska 3/Svenska B/Sas B eller motsvarande, med lägst betyget Godkänd.

Ansökan

Ansökan till kursen görs via webbanmälan på antagning.se. Anmälan är öppen under perioden 16 mars - 18 april 2017. 

Obs! Ladda ned och fyll i följande mall för meritförteckning. Denna ska laddas upp på din anmälan på antagning.se. 

Urval

Urval kommer att baseras på betyg från tidigare universitetsstudier på grundnivå, samt ett personligt brev i vilket den sökande reflekterar över tidigare arbetslivserfarenhet samt preciserar varför man vill bli antagen till utbildningen.

När startar utbildningen nästa gång?

Nästa utbildningsstart av kompletterande utbildning för personer med utländsk examen i företagsekonomi, är planerad till hösten 2018 med sista anmälningsdag 15 april.

Anmälan öppnar i mitten av mars 2018. 

Snabbfakta LÄSÅRET 2017/18

Omfattning: 
60 högskolepoäng | 1 år | heltid

Studieperiod:
29 augusti 2017 - 3 juni 2018

Examen:
Utbildningen leder inte till någon examen. Efter avklarade studier får du ett kursintyg från Lunds universitet. 

Huvudområde:
Företagsekonomi

Anmälan:
Sista anmälningsdag är den 18 april 2017. Anmälningskod: LU-20999.

Faktablad:
Ladda ner faktablad (PDF)

Kursplan:
Ladda ner kursplan (PDF)

Kontaktinformation

Har du frågor om utbildningen, är du välkommen att kontakta:

Nikos Macheridis
Samordnare

nikos.macheridis@fek.lu.se
046-222 78 60