Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Det livslånga lärandet

Ekonomihögskolan har en lång tradition med att utveckla olika varianter av livslångt lärande. Under senare år har intresset ökat för att återvända till universitetet efter avslutad utbildning, drivet av den allt högre takten av digitalisering i företag och organisationer.

Ekonomihögskolan erbjuder olika former av vidareutbildning tillsammans med andra inom Lunds universitet, men också utanför.

Studiechansen

Ekonomihögskolan erbjuder kurser i Lunds universitets nya satsning  ”Studiechansen”. Med denna satsning lanserar Lunds universitet ett antal nya utbildningar, bland annat som en del i Utbildningsdepartementets satsning för att hjälpa Sverige genom coronakrisen.

Ekonomihögskolan bidrar med kurser inom följande områden:

  • Digitalisering och AI
  • Hälsofrågor
  • Ledarskap, krishantering och strategiskt tänkande

Läs mer om kurserna som ges vid Ekonomihögskolan

Skräddarsydda kurser via uppdragsutbildning

Lunds universitets uppdragsutbildningar kompetensutvecklar årligen en stor mängd yrkesverksamma inom skiftande företag, myndigheter och organisationer och erbjuder en ämnesbredd som är unik i Sverige.

Läs mer om vad som erbjuds inom olika utbildningsområden

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Bland annat kan du läsa kursen "Företagsekonomi för lärare på gymnasiet".

Läs mer om vilka kurser Lunds universitet ger inom Lärarlyftet

Vidareutbildning via EFL

EFL erbjuder bl a ett modernt ledarskapsprogram, Leading Impact.

Läs mer via leadingimpact.se

Öppna kurser

Du kan naturligtvis även välja från Lunds universitets övriga kursutbud. Sista ansökningsdag är 15 april inför hösttermin och 15 oktober inför vårtermin.

Läs mer på Lunds universitets hemsida

Senast uppdaterad: 2021-03-25