Kompetensutveckling för dig som är yrkesverksam

Det livslånga lärandet

Ekonomihögskolan har en lång tradition med att utveckla olika varianter av livslångt lärande. Under senare år har intresset ökat för att återvända till universitetet efter avslutad utbildning, drivet av den allt högre takten av digitalisering i företag och organisationer.

Ekonomihögskolan erbjuder olika former av vidareutbildning tillsammans med andra inom Lunds universitet, men också utanför.

Studiechansen - specialsatsning inför våren 2021

Ekonomihögskolan erbjuder kurser i Lunds universitets nya satsning  ”Studiechansen”. Med denna satsning lanserar Lunds universitet ett antal nya utbildningar, bland annat som en del i Utbildningsdepartementets satsning för att hjälpa Sverige genom coronakrisen.

Ekonomihögskolan bidrar med kurser inom följande områden:

  • Digitalisering och AI
  • Hälsofrågor
  • ledarskap, krishantering och strategiskt tänkande

Anmälan till kurserna inom Studiechansen är öppen från 15 september till 15 oktober.

Läs mer om kurserna som ges vid Ekonomihögskolan

Skräddarsydda kurser via uppdragsutbildning

Lunds universitets uppdragsutbildningar kompetensutvecklar årligen en stor mängd yrkesverksamma inom skiftande företag, myndigheter och organisationer och erbjuder en ämnesbredd som är unik i Sverige.

Läs mer om vad som erbjuds inom olika utbildningsområden

Vidareutbildning via EFL

EFL erbjuder bl a ett modernt ledarskapsprogram, Leading Impact.

Läs mer via leadingimpact.se

Öppna kurser

Du kan naturligtvis även välja från Lunds universitets övriga kursutbud. Sista ansökningsdag är 15 april inför hösttermin och 15 oktober inför vårtermin.

Läs mer på Lunds universitets hemsida

Kontakt

Kristina Eneroth
Prodekan, docent

kristina.eneroth@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 44 49

Senast uppdaterad: 2020-09-14