lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Hungerprojektet

Sara och Astrid är event och fundraising interns på Hungerprojektet i New York

Bild från Hungerprojektets fundraising-gala 2016.

Den 22 oktober 2016 ägde Hungerprojektets årliga höstgala rum i New York.
Bildkälla: The Hunger Project (via Flickr)

Astrid och Saras berättelse

Vi har fått den fantastiska möjligheten att flytta till New York och göra ett internship på The Hunger Projects (Hungerprojektets) huvudkontor på Union Square på Manhattan! Hungerprojektet är en global, ideell organisation som arbetar för att utrota världens hunger och fattigdom. Organisationens mission går ut på att skapa banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå. De sätter kvinnor i fokus då både forskning och Hungerprojektet själva vet att när kvinnor utbildas i ledarskap främjas samhällen som helhet. För Hungerprojektet är den demokratiska utvecklingen en central ståndpunkt, vilket stärks genom att få fler kvinnor i arbete. Med målet att 2030 ha avskaffat världens hunger driver Hungerprojektet program i Afrika, Latinamerika och Asien.

Vår officiella titel är Event and Fundraising Interns vilket innebär att vår främsta uppgift hittills har varit att organisera och planera inför Hungerprojektets årliga Fundraising Gala. Helgens tema var Africa and Self-Reliance där investerare – företag och privatpersoner – samlades för att fira uppnådda mål men också blicka framåt och sätta nya mål. 

Galan gick av stapeln under lördagen den 22:a oktober följt av ett seminarium på söndagen dagen därpå. Det var en fantastiskt inspirerande, energiberikande och rolig helg där människor från världens alla hörn samlats för att fira att några av byarna som Hungerprojektet hjälper i Afrika nu kan deklarera sig som ”self-reliant”.

Innan vi gör en djupdykning i galan spolar vi tillbaka bandet och börjar med torsdagen då Hungerprojektets globala AUDIT Committee samlades under några intensiva timmar för att diskutera organisationens budget. Samtidigt i rummet bredvid tränade galans talare inför lördagens event. Alla på New York kontoret har gått på högvarv de senaste dagarna inför denna vecka då budgeten skulle sammanställas, presentationer hållas och sist men inte minst alla förberedelser inför helgens gala och seminarier sammanställas. Under fredagen samlades Hungerprojektets globala styrelse där bland annat en svensk representant finns med. Under det mötet diskuterades det nuvarande läget i varje land som Hungerprojektets arbetar med, vilka problem som finns och hur de ska överkommas samt organisationens framtida mål och strategier.

På morgonen den 22:a oktober hade vi vårt första event på W-Hotel där vi bjöd in till en paneldiskussion med fem medverkande gäster. Syftet var att informera deltagarna om vad self-reliance innebär för Hungerprojektet samt att förklara hur organisationen mäter nivån och utvecklingen i de afrikanska byarna. Vi har organiserat allt runt omkring dessa event samt varit de främsta ledarna på plats.

Senare på kvällen, kl. 18:30 på Pier Sixty precis vid Hudsonfloden öppnades dörrarna upp för Hungerprojektets Annual Fall Gala 2016! I och med att några byar har uppnått målet att bli self-reliant var kvällen bland annat en hyllning till dem, och även ett tillfälle att inspirera gästerna till att fortsätta investera i Hungerprojektet.  Att ett samhälle har uppnått ”self-reliance” innebär att Hungerprojektets arbete i dessa byar är avslutat eftersom människorna nu på egen hand kan försörja sig och leva ett värdigt liv.

Varje år bjuder Hungerprojektet in några noggrant utvalda keynote speakers för att komma och dela sin historia, kunskap eller engagemang till gästerna. Förutom Åsa Skogström-Feltdh (Hungerprojektets VD) höll Mozambique's före detta premiärminister Madame Luisa Diogo, Dennis Denga, ordförande för Champiti Epicenter i Malawi och Janet Owusu Asabre, till förmån för Victoria Agyemang, Hungerprojektets samhällspartner från Atuobikrom Epicenter i Ghana inspirerande och kraftfulla tal.

Läs mer om höjdpunkterna från galan på Hungerprojektets hemsida

Våra roller har inneburit alla möjliga ansvarsområden där vi bland annat har skött all kontakt med personalen på The W-Hotel och Pier Sixty, där helgens olika event hölls. Vi har sett till att vi haft tillräckligt med volontärer, delegerat arbetsuppgifter till personalen på kontoret samt utformat all tidsplanering inför helgen.  För de 30 deltagande volontärerna har vi haft flera orienteringsmöten och anordnat tre jobbkvällar veckan innan eventet då vi tillsammans förberett inför galan. I och med att det är ett stort event med över 400 gäster är time-managament en central del av planeringen. Därför skapade vi detaljerade tidsscheman för varje event där vi specificerade vad som skulle ske varje minut.  Vidare har vi haft ansvar för att anlita fotografer och musiker, ta fram och beställa all dekor och material samt förhandla priser och skriva kontrakt.

Hungerprojektets fundraising-event skiljer sig från andra då en utvald talare (vår handledare, Supriya Banavlikar) uppmanar gästerna att aktivt göra en investering till Hungerprojektet direkt på plats. Under middagen delas donationskort ut och gästerna fyllde på plats i hur mycket de valde att investera. Kvällen blev mycket lyckad, och Hungerprojektet samlade totalt in en bit över 1 miljon dollar, cirka 10 miljoner kronor.

Det sista eventet var på söndagen där en av medlemmarna från Hungerprojektets globala styrelse uppdaterade alla deltagande kring vad som diskuterats under torsdagens och fredagens möten. Sedan öppnades seminariet upp för en mycket lärorik och engagerad diskussion om kvinnor och flickors roll och rättigheter i världen.

Många av helgens deltagare har varit med och investerat i Hungerprojektet under flera år, och ser detta som en årlig sammankomst att få tillfälle att träffa varandra igen. Galan och hela helgens event blev mycket lyckad, och var fylld med positiv energi, blandat med kärnfulla och inspirerande tankar om hur hunger och fattigdom kan utrotas. Kul var också att många, både investerare, Hungerprojektets personal, och volontärer, visade sin uppskattning till oss genom att de tackade och delade med sig av hur nöjda de var med helgen!

Parallellt med planering inför galan har vi även hjälpt till på kommunikationsavdelningen med mindre event. Vi har bland annat hjälpt till vid en paneldiskussion om community-led development (CLD) där fem olika personer från organisationer som FN och Rädda Barnen diskuterade sitt arbete kring CLD, och på vilket sätt Hungerprojektet kan leda den utvecklingen framåt. Det var en mycket intressant och het diskussion som fick de deltagande att tänka över sina strategier och agerande.

Besök gärna The Hunger Projects Facebooksida och donera till deras arbeta att utrota världens hunger en gång för alla!

– Astrid Lilja och Sara Albihn