lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Assa Abloy Entrance Systems

Daniel lär sig mer om human resources och projektledning på Assa Abloy Entrance Systems i Landskrona

Daniels berättelse

Jag heter Daniel och har gjort ett internship på ASSA ABLOY Entrance Systems. Det fanns mycket förhoppningar, men också en viss nervositet, inför starten på mitt internship. Tjänstebeskrivningen och intervjun gav mig en känsla av en arbetsplats där jag kan lära mig mycket på, men också ett företag som vill ta del av mina kunskaper och idéer.

Jag har förmånen att arbeta med företagets HR-avdelning, och redan från dag ett har de fått mig att känna sig som "en i teamet". Mitt huvudsakliga projekt kretsar kring att implementera ett helt nytt LMS-system (learning managment system) i divisionen. Projektet i stort handlar om att lansera ett nytt system för e-learning, som ska effektivisera företaget ytterligare. Det är ett väldigt stort och komplext projekt – bland annat på grund av företagets decentraliserade struktur och storlek (divisionen har över 10 000 anställda över hela världen). Mina kollegor arbetar bland annat från USA och Italien så mycket av vår kontakt har skett genom videokonferenser. Vid viktiga möten samlas de flesta från teamet dock i Landskrona. Det är fantastiskt lärorikt att få vara del av ett projekt i denna storlek, och dessutom från starten av det! Jag har fått möjligheten att undersöka hur ett LMS-system bör implementeras både från ett organisatoriskt- och ett finansiellt perspektiv. Ett exempel är hur företaget kan använda en modell för utvärdera effekten av e-learning, från individ-nivå fram till att faktiskt kunna räkna ut return on investment. Mina idéer uppskattas, och det känns som att jag får bidra till att föra fram projektet. 

En av höjdpunkterna under min tid här var företagets årliga HR-konferens som ägde rum på Örenäs slott, där ett 30-tal HR ansvariga för divisionen från hela världen samlades under två dagar. Det var otroligt lärorikt att få vara med och uppleva hur en konferens av denna karaktär går till, och även få möjlighet att skapa egna kontakter. Konferensen startade med en introduktion för divisionens olika delar, och vi fick under två dagar vara med i olika workshops med syfte att lösa problem och frågor kring arbetet med HR. 

Det känns verkligen som att jag utvecklats under min tid här, och fått god uppfattning hur man arbetar med ekonomifrågor i praktiken. Jag är övertygad om att mina erfarenheter från ASSA ABLOY kommer göra mig bättre förberedd för livet efter studierna, och det är definitivt ett företag jag skulle kunna arbeta för.  

– Daniel Bell