lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Vi har gjort ett internship

våra studenter berättar

Ekonomihögskolans internships är redan granskade och godkända av Ekonomihögskolan. Det här är särskilda praktikplatser via våra partnerföretag där vi på förhand vet att du kommer att få kvalificerade arbetsuppgifter. De finns utlysta via MyCareer och du söker i konkurrens med andra studenter. Företaget väljer därefter ut vilken student som får platsen. För att få högskolepoäng för ditt internship och räkna in i din examen, måste du även formellt söka och antas till någon av Ekonomihögskolans praktikkurser. De flesta internships är vikta åt studenter som läser Ekonomie kandidatprogrammet, men det finns undantag.

What I like the most with my internship at Lindéngruppen is the exposure to and learning of, not only corporate finance but the whole business. At many workplaces, an intern would not work closely with executives; however, Lindéngruppen’s small team offers the opportunity to work directly with the leadership team, which I believe, is a competitive advantage for an employer.

Läs mer om Katherys upplevelse på Lindéngruppen

I New York lär jag mig många nya saker som kommer främja min framtida karriär. Jag får uppleva den amerikanska affärskulturen, hur det dagliga arbete på ett kontor kan se ut, men också en insikt i hur en ideell organisation arbetar på daglig basis.

Läs mer om Annas upplevelse på Hungerprojektet

Jag tror att det är nyttigt att komma ut och testa på hur det faktiskt är att arbeta med det man studerar till och det är även viktigt att knyta kontakter med människor som sysslar med samma saker som en själv. Min tid här på SEB i Lund har fått mig att inse att jag har gått helt rätt väg i mina studier – det är verkligen inom finansbranschen jag vill arbeta.

Läs mer om Annas upplevelse på SEB

Företagsrådgivningen var väldigt lärorik kände jag, hur de jobbar med analyser av företag, kassaflödesmodeller och sånt där. Man lär sig väldigt mycket om hur man effektivt ska driva företag.

Läs mer om Viktors upplevelse på SEB