lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Gör ett internship vårterminen 2018

ansök senast 17 november 2017

Arla, Stockholm

At Arla here are 3,500 Swedish and 19,000 global employees at the heart of our business. Every single one of us plays an important role and together we build on our 10bn Euros turnover and establish our position as one of the largest dairy companies in the world.

Do you want to help us in creating the future of dairy? Then you have the chance to join our Finance department within Consumer Sweden.

Internship inom Financial management
You will be joining a team of 15 individuals working with financial management of the business units of Milk, Yoghurt, Cheese and Butter in the Swedish market. We support the business with general controlling tasks such as reporting, sales forecasting and cost control, as well as more commercially oriented tasks, such as price management, business planning and development. 

In this internship, you will work closely with the Sales Finance Team and support them in running the financial agenda for the business. You will be given one or two specific projects of importance to our business, but you will also be invited to take part in our daily operations to learn and see some of the theories and models from your Finance studies put into practice..

Läs mer om detta internship i MyCareer

Axis Communications, Lund

Axis is a fast growing and innovative IT company with a global footprint. We offer intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. Our success is largely due to our highly skilled people and our strong culture of daring to succeed and allowing ourselves to constantly break new ground. Over the last 10 years Axis have gone from being an organization of roughly 500 people to today’s 3000. Axis is a Swedish-based company, operating worldwide with offices in more than 30 countries. As from 2015 Axis is part of the Canon Group. 

Internship inom International Tax and Transfer Pricing
During your internship within Tax you will be part of Finance, a group of approximately 30 people, at Axis HQ in Lund. Finance’ goal is to be a proactive business partner contributing to the growth of Axis’ business by acting fast, worship deadlines and deliver correct output.  During your internship, you will gain insight into Axis business and how it is to work at a Finance department.

Läs mer om detta internship i MyCareer

ASSA ABLOY Entrance Systems, Landskrona (4 platser)

ASSA ABLOY Entrance Systems är en division inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar. Globalt har ASSA ABLOY Entrance Systems cirka 11.000 medarbetare, och är verksamma 35 länder.

I Landskrona hittar du det globala huvudkontoret för ASSA ABLOY Entrance Systems, med funktioner som R&D, Supply Chain, Finance, IT, HR och Marketing för att nämna några. Huvudkontoret har nyligen renoverats och byggts om, så nu sitter nästan 300 personer under samma tak.

Internship hos centrala HR-organisationen
I samband med ditt internship kommer du förutom att få chans tillämpa de teorier och modeller som du studerat, få inblick i vad arbetet på HR innebär och vilka kopplingar som finns till din utbildning. Du kommer självständigt att ta ansvar för att arbeta mot uppsatta deadlines, samt för att kommunicera med personer i en internationell och levande miljö.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship hos Finance-avdelningen
I samband med ditt internship kommer du att få tillämpa de teorier och modeller som du studerat. Under ditt internship kommer du att få bistå finance-avdelningen med diverse uppgifter för att lära dig hur vårt företag fungerar. Det kan röra sig om allt från lite större projekt, till analyser, kalkyler och sammanställningar. Eftersom engelska är vårt affärsspråk är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat i både tal och skrift.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship hos Human Resources
På huvudkontoret i Landskrona finns en HR Business Partner som är ansvarig för det lokala HR arbetet på siten, samt ett par personer som arbetar globalt med både strategiska och operative HR frågor och projekt. Teamet kännetecknas av högt i tak och glimten i ögat, i kombination med professionalitet och ambition. Eftersom HR funktionen är generellt liten, jobbar HR med en bred variation av projekt och uppgifter. I uppgifterna ingår allt från arbetsrättsliga förhandlingar, arbetsmiljöfrågor och lönefrågor, till rekrytering, medarbetarutveckling och policys.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship hos Marketing/Communications
Du kommer självständigt att ta ansvar för att arbeta mot uppsatta deadlines, samt för att kommunicera med personer i en internationell och levande miljö. Under ditt internship kommer du bland annat att få driva egna projekt (exempelvis definiera kundfördelar och arbeta med konkurrentanalyser), bidra till vår utveckling inom digital marknadsföring som del av pågående projekt och aktiviteter, få insyn i vår produktmarknadsföring till utvalda kundsegment och medverka till att strukturera och administrera projekt tillsammans med ansvarig person från Marketing & Communications.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Deloitte, Malmö

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder. Med spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster hjälper vi våra klienter att lösa deras mest komplexa utmaningar. För ytterligare information om hur Deloittes mer än 244 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn och Twitter.

Internship som revisor
Du kommer att ingå i våra ordinarie revisionsteam, vilket innebär att du tilldelas egna ansvarsområden och får stöttning av handledare på uppdragen. Inför internshipet bjuds du in till introduktions- och utbildningsdagar och du kommer att få en egen fadder. Du kommer att få prova på olika arbetsuppgifter ute hos klient såsom, granskning av specifika poster, vara med på klientmöten och vara delaktig i att ta fram underlag till avrapportering etc. Du kan också bli delaktig i interna projekt inom Audit Malmö, såsom att assistera med offerter, förbereda nätverksträffar etc.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Handelsbanken, Lund

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder.

Internship på bankkontor
På bankkontoret Lund City arbetar drygt 25 medarbetare med både privat- och företagsrådgivning samt kundtjänst, och du kommer att få arbeta med alla dessa delar under internshipet. Du kommer också att få hjälpa oss med att göra prospectbearbetning och marknadsanalys. Du får besöka vårt regionhuvudkontor där vi bland annat har Private Banking, försäkringsspecialister, kredit- och ekonomiavdelning. Under praktiken kommer det finnas möjlighet för dig att göra Swedsecs licensieringstest för rådgivare.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Hungerprojektet, New York

The Hunger Project (THP) is a global, strategic organization committed to the sustainable end of world hunger. In Africa, Asia and Latin America, we empower millions of rural women and men to end their own hunger. The Hunger Project has pioneered low-cost, bottom-up, gender-focused strategies in each region where hunger persists. These strategies mobilize villages to create and run their own programs that achieve lasting progress in health, education, nutrition and family income.

Internship hos Corporate Giving and Special Projects
The Hunger Project seeks an individual with a passion for serving others and an interest in ending hunger. This is an opportunity for a caring, curious individual to be part of a team working in fundraising and event management. S/He will assist with administrative matters, nurturing relationships with new or existing corporate investors, building events to develop understanding of our work and carry out activities to generate resources for our mission.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Inwido, Vilnius

Inwido is Europe’s largest supplier of windows and a leading door supplier. The company has operations in Denmark, Finland, Norway, Sweden, Estonia, Germany, Lithuania, Ireland, Poland, the UK, and Austria and exports to many countries. The Group markets some 20 strong local brands including Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat, and Sokolka. Inwido has about 4,000 employees and generated sales of approximately SEK 5.7 billion in 2016. The Group’s headquarter is in Malmö, Sweden.

Internship at the Supplier Quality Assurance function in Vilnius, Lithuania 
During your internship, you will participate in development of our Supplier Quality Assurance (SQA) function in Vilnius. We give you an opportunity to get insight in production and purchasing processes from a quality and process improvement perspective. Our SQA function in Vilnius is a service for Inwido Group and you will work in a cross-cultural and cross-functional environment. We believe we can challenge you with tasks that give you opportunity to both apply your theoretical knowledge, and appeal to your ability to describe efficient and simplified processes originating from a complex context.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Lindab AB, Båstad

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Lindabs försäljning i Sverige sker via vår försäljningsorganisation Lindab Sverige AB, med huvudkontor i Grevie och försäljningsfilialer på ett 30-tal orter runt om i landet. Lindab Sverige AB har ca 250 anställda och en omsättning på drygt 1 850 MSEK.

Internship på Ekonomiavdelningen 
Vill du praktisera i en större internationell koncern? Är du intresserad av att driva projekt och arbeta med digitalisering av kund- och leverantörsreskontra? Då kan denna praktik vara något för dig! Till vår ekonomiavdelning som ansvarar för Shared Services för kund- och leverantörsreskontra söker vi en driven praktikant. Placering är på Lindabs huvudkontor i Grevie i Båstad kommun.

Under din praktik kommer du att vara en del av teamet på vårt Shared Service Center som arbetar med kund- och leverantörsreskontra samt kreditkontroll för de svenska bolagen i koncernen. Du kommer att vara del i ett projektteam som arbetar med effektivisering och digitalisering av processerna. Detta kommer at ge dig en fördjupad kunskap om dessa områden.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Internship som processutvecklare med hjälp av molntjänster i Microsoft Office 365 

Lindab har en strategi att dra största möjliga nytta av så kallande molntjänster och har påbörjat molnresan genom att migrera till Microsoft Exchange online som är en del av erbjudandet i Office 365.

Som en del i planeringen av molnresan ser vi behov av en kartläggning av både nuvarande och identifikation av framtida arbetssätt där man drar nytta av alla de tjänster som omfattas av Office 365 i syfte att bli effektivare. Resultatet som vi förväntar oss är en rekommendation till en plan för förflyttning av verksamheten mot nya arbetssätt. De lösningar inom ramen för Office 365 som diskuteras är Onedrive for business, teams, SharePoint online samt Skype for business. Den senare är redan är i drift, dock på Lindab befintliga serverplattform.

Praktikarbetet utförs inledningsvis på Lindabs huvudkontor i Grevie, därefter med fördel nära Lindabs verksamhet vilket innebär en del resande till produktionsenheter och säljfilialer inom Sverige. För resor till andra platser än huvudkontoret står Lindab för alla omkostnader.

Du kommer att tillhöra vår IS/IT-avdelning och rapportera till Lindabs CIO Lars-Göran Eklöf.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Nordea, Malmö

Nordea är Nordens största finanskoncern. Strävan efter att vara en ansvarstagande samhällsaktör genomsyrar hela Nordea. Som bank förmedlar vi finansiering och skapar värde direkt för våra kunder, leverantörer, affärspartners, medarbetare, aktieägare, företagen vi investerar i och andra investerare. Eftersom vi är betydande ägare i de företag vi investerar i kan vi dessutom sporra de dessa att agera mer ansvarsfullt, både på våra inhemska marknader och globalt. Som den största nordiska banken och en ledande europeisk bank har vi ett brett internationellt kontaktnät med experter, och kapacitet att hantera alla aspekter av våra kunders affärer och ekonomi.  

Internship på Kreditavdelningen för Commercial- och Business Banking 
Du kommer att få ett praktisk lärande på Kreditavdelningen, där du kommer att få arbeta med att göra kundbedömningar, kreditbedömningar och analyser, samt processen inför ett affärsbeslut.

Kundbedömning: Klassificering av kunden efter analys av verksamhet, geografisk spridning, demografi med mera.
Kreditbedömning: Djupanalys av lånesökande för att bedöma kreditrisken.

Läs mer om detta internship i MyCareer

SEB, Lund

SEB är en nordisk finansiell koncern. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare.

Internship på bankkontor
På kontoret i Lund har vi tre områden som du kommer få ta del av: kundtjänst, privatrådgivning och företagsrådgivning. Du kommer skolas in precis som en nyanställd och börja med att lära dig kundtjänst. Platsen innebär också tid hos privatrådgivare och företagsrådgivare. Där får du sitta med i kundmöten och lära dig SEB:s mötesmetodik, rådgivningsprinciper och det generella sättet vi träffar kunder på.

Hos privatrådgivarna kommer du mer specifikt, att observera bolånerådgivning och rådgivning för kunder med behov av placeringsrådgivning. Hos företagsrådgivarna kommer du att få insyn i företagsaffären som täcker alltifrån den enskilda näringsidkaren till det stora internationella företaget. Du kommer att få möjlighet att fördjupa dig i hur man gör en kundbedömning, kreditbedömning och analys, samt processen inför ett affärsbeslut. Du kommer också att få hjälpa oss med att göra prospectbearbetning och marknadsanalys.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Sparbanken Skåne, Lund och Eslöv 

Sparbanken Skåne är Sveriges största fristående sparbank, en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället med verksamhet från Lönsboda i norr till Ystad i söder. Banken ägs till huvuddelen av tre sparbanksstiftelser. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster, fokus på digitalisering och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära kunden. 

Praktikplats på bankens kontor Ideon Gateway i Lund (1 plats)
På vårt kontor vid Ideon Gateway i Lund har vi tre områden som du kommer få ta del av, kundmottagning, privatrådgivning och företagsrådgivning.  
Du kommer skolas in precis som en nyanställd och börja med att lära dig hur det är att arbeta som kundmottagare. Platsen innebär också tid hos rådgivare, privatrådgivare och företagsrådgivare. Där får du sitta med i kundmöten och lära dig Sparbanken Skånes rådgivningsprinciper och det generella sättet vi träffar kunder på. 

Vi kommer att ge dig möjlighet att fördjupa dig i hur man gör en kundbedömning, kreditbedömning, analys, samt ge dig en inblick i kreditprocessen inför ett affärsbeslut. En del av en företagsrådgivares arbetsuppgifter är att arbeta aktivt med prospektbearbetning. Du kommer få hjälpa oss med detta samt med marknadsanalyser.

Läs mer om detta internship i MyCareer

Praktikplats på bankens kontor i Eslöv (1 plats)
På vårt kontor i Eslöv har vi tre områden som du kommer få ta del av, kundmottagning, privatrådgivning och företagsrådgivning. Du kommer skolas in precis som en nyanställd och börja med att lära dig hur det är att arbeta som kundmottagare. Platsen innebär också tid hos rådgivare, privatrådgivare och företagsrådgivare. Där får du sitta med i kundmöten och lära dig Sparbanken Skånes rådgivningsprinciper och det generella sättet vi träffar kunder på.

Vi kommer att ge dig möjlighet att fördjupa dig i hur man gör en kundbedömning, kreditbedömning, analys, samt ge dig en inblick i kreditprocessen inför ett affärsbeslut. En del av en företagsrådgivares arbetsuppgifter är att arbeta aktivt med prospektbearbetning. Du kommer få hjälpa oss med detta samt med marknadsanalyser. Hos oss kommer du bli en del av ett kontor som verkar på ett spännande och expansivt tillväxtområde i Eslöv.

Läs mer om detta internship i MyCareer

about the internships

These internships are for:

  • Bachelor programme students in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogrammet) who can apply for the internship courses at the Department of Business Administration.
  • Bachelor programme students in Informatics (Systemvetenskapliga kandidatprogrammet) who can apply for the internship course at the Department of Informatics.
  • Business law students, who can apply for the internship course at the Department of Business Law.

Read the instructions for each internship carefully. They state who can apply for the internship. Most internships this application round are aimed for students at Ekonomie kandidatprogrammet.  

Kontakt

Anna Månsson
Koordinator

anna.mansson@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 32 04
Rum: Karriärcenter EC1

Anna Månsson