Hur söker jag internship?

internship för Ekonomihögskolans studenter

Kritierier för att söka internship

Ett internship är detsamma som en praktikplats. För att du ska kunna tillgodogöra dig internshipet som en del av din utbildning, ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Internshipet ska vara en förlängning av utbildningen, en lärande upplevelse som ger dig möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper från universitetsutbildningen.
 • Internshipet ska ha en definierad början och slut, samt en arbetsbeskrivning med önskade kvalifikationer.
 • Det ska finnas tydligt definierade lärandemål/mål för internshipet som är kopplade till din utbildning.
 • Det ska finnas en handledare tillgänglig på arbetsplatsen under hela perioden du gör ditt internship.

Hur söker jag praktik på egen hand?

 1. För att kunna göra poänggivande praktik, behöver du både en praktikplats och en plats på en praktikkurs. För att kunna ansöka och bli antagen till en praktikkurs, behöver du först ha en praktikplats.
 2. Du letar själv upp en kvalificerad och för ditt huvudämne relevant praktikplats och ansöker till den.
 3. När du sedan får en praktikplats, ansök till praktikkursen. Läs noga anvisningarna för praktikkurserna.
 4. Efter praktiken lämnar du in den rapport som krävs för att du ska få dina högskolepoäng. Anvisningarna om detta finns i informationen om praktikkursen.

Hur söker jag Ekonomihögskolans internships?

 1. För att kunna göra poänggivande praktik, behöver du både en praktikplats och en plats på en praktikkurs
 2. Praktikannonserna för Ekonomihögskolans internships läggs upp i MyCareer och du ansöker enligt anvisningarna i annonsen. 
  Läs mer om aktuella internships
 3. Karriärcenter hjälper dig med administrationen och ansökan till berörd praktikkurs. 
 4. Efter praktiken lämnar du in den rapport som krävs för att du ska få dina högskolepoäng. Anvisningarna om detta finns i informationen om praktikkursen.

Kontakta Karriärcenter om du har frågor kring Ekonomihögskolans internships.

Kontakt

Stina Vikingson
Telefon: 046-222 78 09

career@ehl.lu.se
Rum: Karriärcenter EC1


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter

Senast uppdaterad: 2019-03-25