Praktik genom VFU-kurser

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

För att du ska få högskolepoäng för din praktik (och därmed även CSN-medel), ska du söka speciella VFU-kurser.

Det är viktigt att du tar dig tid och läser igenom hur du ska göra för att få din praktik poänggivande. Eftersom vi måste stämma av med det företag eller den organisation som du ska genomföra din verksamhetsförlagda utbildning hos så tar processen tid och det är en hel del personer inblandade. Därför är det viktig att du är ute i god och följer alla steg – då har du förutsättning att få de besked du behöver och i tid!

Följande institutioner erbjuder praktikkurser:

Praktik i ekonomisk historia (enbart för programstudenter)

 • Inom ramen för kandidatprogrammet i Economy and Society kan praktikkursen EOSE13 ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen (30 hp).
  Läs mer om EOSE13

Praktik i företagsekonomi (enbart för programstudenter)

 • Ekonomie kandidatprogrammet:
  Inom ramen för Ekonomie kandidatprogrammet kan praktikkursen FEKH01 ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen (upp till 15 hp). 
  Läs mer om FEKH01 (15 hp) i Live@Lund

  Kursen FEKH03 (30 hp) är avsedd för studenter på Ekonomie kandidatprogrammet som ska vistas utomlands under sin praktik. Du får poäng och studiemedel för hela perioden, men du kan bara räkna in 15 poäng av 30 i din Ekonomie kandidatexamen. Du måste alltså läsa 15 poäng till för att ha tillräckligt med poäng till din examen.
  Läs mer om FEKH03 (30 hp) i Live@Lund
   
 • International Business – kandidatprogram
  Inom ramen för Internernational Business kan praktikkursen IBUH01 (15 hp) eller IBUH03 (30 hp) ingå som del av studierna och därmed ge akademiska poäng samt inkluderas i din examen.
  Läs mer om IBUH01 (15 hp) i Live@Lund
  Läs mer om IBUH03 (30 hp) i Live@Lund

Praktik i handelsrätt

Praktik i informatik

Praktik i nationalekonomi (enbart för programstudenter)

 • Politices kandidatprogrammet: praktik om 30 hp kan ingå som del av studierna och inkluderas i examen.
 • Ekonomie kandidatprogrammet: praktik om antingen 15 hp eller 30 hp kan ingå som del av studierna (endast 15 hp kan ingå i en Ekonomie kandidatexamen enligt utbildningsplanen).
  Läs mer på nationalekonomiska institutionens hemsida

Kontakt

Stina Vikingson
Telefon: 046-222 78 09

career@ehl.lu.se


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter

Senast uppdaterad: 2020-02-17