Internships 

Platser för hösten 2022 kommer ut under våren 2022

Alla annonser finns att hitta i sin helhet på LUSEM Career Services på Canvas, under "LUSEM internships". Kontakta Karriärcenter på career@ehl.lu.se vid frågor.

Aktuella platser vårterminen 2022

 • Product / Market Management Internship, Techtronic Industries Nordic in Copenhagen
 • Finance Internship at Trelleborg AB, Trelleborg
 • Internship inom kontorsrörelsen på SEB, Lund
 • Programme Management Internship at IKEA Social Entrepreneurship, Delft
 • Co-worker Engagement Internship at IKEA Social Entrepreneurship, Delft
 • Finance & Economics Internship at Arla Foods Stockholm
 • Business Development Internship with the SACC-USA Network, The Carolinas (Virtual Internship)
 • Business Development Internship with the SACC-USA Network, Boston
  Läs mer om praktikavtalet med SACC-USA 
 • Internships with the SACC-USA Network, Washington D.C.
  Läs mer om praktikavtalet med SACC-USA  
 • Internship Customer Acquisition & Strategy at Ortelius, Malmö
 • Internship inom utvärdering av investeringar för Fast Track Capital på MINC, Malmö
 • Praktikplats inom strategisk företagsstyrning på Lindéngruppens huvudkontor, Höganäs
 • Internship inom samarbete, ledarskap & kommunikation hos Nordea, Malmö/Helsingborg
 • Internship på bankkontor hos Handelsbanken, Skåne
 • Marketing Internship, Givadaun Malmö
 • Internship inom revision hos Deloitte, Malmö

 

Läs alla annonser i sin helhet på Karriärcenters sida i Canvas.

Läs annonserna i Canvas

Om det är första gången du besöker Karriärcenters sida i Canvas behöver du klicka i "Enrol in course" för att komma åt innehållet.

Anslut dig till Karriärcenters sida i Canvas

 

Ansökningsförfarande och deadline

Kolla så att du är behörig till en praktikkurs
Ekonomihögskolans internships vänder sig till de studenter som kan söka någon av våra praktikkurser. Vilken praktikkurs framgår i respektive annons.

Samtliga praktikkurser

Sista ansökningsdag är 15 oktober
Du ansöker med CV och personligt brev enligt intruktionerna i annonserna. Deadline för att söka Ekonomihögskolans internships vårterminen 2022 är 15 oktober.

Att genomföra praktik har varit givande men samtidigt väldigt roligt. Framförallt har jag lärt mig hur den teoretiska kunskap jag fått under min utbildning kan användas i praktiken med riktiga arbetsuppgifter. Jag rekommenderar verkligen alla att göra praktik som en del av utbildningen!

Fanny Åström, student

"Att genomföra praktik har varit givande men samtidigt väldigt roligt. Framförallt har jag lärt mig hur den teoretiska kunskap jag fått under min utbildning kan användas i praktiken med riktiga arbetsuppgifter. Jag rekommenderar verkligen alla att göra praktik som en del av utbildningen!

Min praktikplats Lindéngruppen är en stor koncern, samtidigt som moderbolaget i Höganäs är förhållandevis litet. Därför kunde jag få en inblick i flera olika delar av företaget, vilket var väldigt lärorikt. Jag kom också nära bolagets högsta ledning, och därför också nära stora strategiska beslut.

Att göra praktik som en del av sin utbildning är ett bra sätt att vässa sitt CV. Jag ska själv söka masterprogram till hösten, och känner att min praktikperiod gör att jag sticker ut från övriga kandidater. Utöver att vässa CV:t är praktiken också en fantastisk möjlighet att knyta kontakter i näringslivet."

Skrivet av Fanny Åström, 8 december 2021.

Visa mer 
Visa mindre 

Kontakt


För frågor som rör praktikkurser

Företagsekonomiska institutionen
Tomas Nilsson, utbildningsadministratör

tomas.nilsson@fek.lu.se

Nationalekonomiska institutionen
Mårten Wallette, studievägledare

studievagledare@nek.lu.se


För frågor som rör praktikplatser samt Ekonomihögskolans internships

Karriärcenter
Stina Vikingson

Telefon: 046-222 78 09
career@ehl.lu.se


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter

Senast uppdaterad: 2021-12-08