Internships 

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2020

Alla annonser finns att hitta i sin helhet på LUSEM Career Services på Canvas, under "LUSEM internships". Kontakta Karriärcenter på career@ehl.lu.se vid frågor.

Aktuella platser vårterminen 2021

  • Praktik inom Revision hos Deloitte i Malmö
  • Internship på bankkontor hos Handelsbanken Malmö/Lund
  • Marketing & Communications Internship at Ideon Innovation in Lund
  • Internship at IKEA Social Entrepreneurship in Delft
  • Praktikant till Global Training Norther Europe, Mercedes-Benz in Malmö
  • Internship inom strategisk marknadsföring och kommunikation hos Nordea i Malmö
  • Internship inom kreditanalys hos Nordea i Malmö
  • Internship inom företagsutveckling i Skåne, Sparbanken Skåne i Lund
  • Internship at Group Finance, Trellborg AB  in Trelleborg
  • Product / Market Management Internship at TTI in Copenhagen

Läs alla annonser i sin helhet på Karriärcenters sida i Canvas.

Läs annonserna i Canvas

Om det är första gången du besöker Karriärcenters sida i Canvas behöver du klicka i "Enrol in course" för att komma åt innehållet.

Anslut dig till Karriärcenters sida i Canvas

Ansökningsförfarande och deadline

Kolla så att du är behörig till en praktikkurs
Ekonomihögskolans internships vänder sig till de studenter som kan söka någon av våra praktikkurser.

Samtliga praktikkurser

Sista ansökningsdag är 15 oktober
Du ansöker med CV och personligt brev enligt intruktionerna i annonserna. Deadline för att söka Ekonomihögskolans internships vårterminen 2021 är 15 oktober.

Ingen dag är den andra lik som praktikant på Lindéngruppen AB. Som praktikant får du inblick i alla delar av bolagsstyrning. Det är få förunnat att få arbeta så nära personer i ledande befattningar och få ta del av deras lärdomar samt erfarenheter.  

Alexander Hammarvid, student

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ingen dag är den andra lik som praktikant på Lindéngruppen AB. Som praktikant får du inblick i alla delar av bolagsstyrning. Det är få förunnat att få arbeta så nära personer i ledande befattningar och få ta del av deras lärdomar samt erfarenheter.  

Kulturen skulle jag beskriva som platt och inbjudande, där medarbetarnas arbete präglas av frihet under ansvar. Från dag ett förväntas du leverera och bära ett stort ansvar för de projekt du driver eller är en del av. Att få möjligheten att tillämpa teoretiska koncept och lärdomar från mina studier i praktiken är otroligt nyttigt för min personliga utveckling samtidigt som det ger mig fördelar på arbetsmarknaden.

Jag uppmuntrar alla att söka en praktikplats. Det är det bästa beslutet jag tagit under min studietid och något jag har nytta av i både min professionella och personliga utveckling."

Skrivet av Alexander Hammarvid, 17 februari 2020.

Visa mer 
Visa mindre 

Kontakt

För frågor som rör praktikkurser

Vänd dig till din institution, praktikkursansvarig eller praktikkursadministratör.

För frågor som rör praktikplatser samt Ekonomihögskolans internhips

Stina Vikingson
Karriärcenter

Telefon: 046-222 78 09
career@ehl.lu.se


Om du har frågor och funderingar kring karriärval, meriter, din internshipansökan eller liknande, är du välkommen att kontakta Karriärcenter.

Läs mer om Karriärcenter

Senast uppdaterad: 2020-09-22