lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Arbetsmarknadsutsikter

Vilka karriärmöjligheter finns där ute?

Det är inte enkelt att förutspå hur arbetsmarknaden kommer att se ut när du är klar med dina studier. Efterfrågan och tillgång på på olika yrkesgrupper förändras med tiden.

Arbetsmarknadsdagen Investement Banking Forum

Nyutexaminerade systemvetare

För närvarande har t ex nyutexaminerade IT-studenter ett mycket bra läge på arbetsmarknaden - idag får de flesta av våra utbildade systemvetare jobb direkt efter examen på företag som t ex Accenture, Capgemini, Sigma och Logica.

Läs mer om arbetsmarknaden för en systemvetare

Läs de senaste prognoserna för ditt yrke

Här samlar vi några bedömningar kring arbetsmarknad i allmänhet, men här hittar du även mer specifik information kring de yrkesroller du kan utbilda dig till vid Ekonomihögskolan.

Välja yrke och högskoleutbildning (SACO)

Yrkeskompassen (Arbetsförmedlingen)

Läget på arbetsmarknaden (Jusek)

Arbetskraftsbarometern (SCB)

Ingångslöner för nyexaminerade (JUSEK)